Cała treść

Fundusze Europejskie 2014-2020: Program Polska Wschodnia

Kształt przyszłego programu operacyjnego dla wschodnich województw Polski to główny temat spotkania z marszałkami  tych regionów, które odbyło się 10 kwietnia br. Uczestniczyły w nich minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska oraz wiceminister Iwona Wendel.
‘’Zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa, nowy program operacyjny dla Polski Wschodniej będzie dodatkowym wsparciem działań o charakterze ponadregionalnym, uzupełniającym te, które podejmowane są w ramach programów regionalnych i krajowych’’ – zaznaczyła minister Bieńkowska. Wspierane będą zwłaszcza: podnoszenie poziomu innowacyjności, wzmacnianie przewag konkurencyjnych wynikających z ponadregionalnych specjalizacji, poprawa dostępności transportowej wschodnich województw poprzez budowę i przebudowę odcinków dróg wojewódzkich stanowiących dojazd do sieci TEN-T, a także wzmacnianie atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności wybranych miast jako kluczowych ośrodków działalności społeczno-gospodarczej.
Program Polska Wschodnia 2014-2020 będzie służył realizacji najważniejszych celów rozwojowych określonych w obecnie konsultowanym projekcie zaktualizowanej Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. ‘’Dokument ten będzie podstawą dla prowadzenia skutecznej polityki rozwojowej na rzecz makroregionu Polski Wschodniej’’ – podkreśliła szefowa resortu.

(Źródło: MRR)