Cała treść

Spotkanie Sieci Krajowych Stowarzyszeniach ITS w Helsinkach

W dniach 21-22 marca 2013r. w Helsinkach odbyło się spotkanie Sieci Krajowych Stowarzyszeniach  ITS (Network of National ITS Associations), podczas którego odbyło się wiele ciekawych dyskusji i prezentacji. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego.
Pierwszego dnia spotkania w Heureka Science Museum odbyło się posiedzenia plenarne, podczas którego Członkowie Sieci Stowarzyszeń spotkali się w celu przedyskutowania działań dotyczących promocji i możliwych korzyści osiąganych z organizacji Światowych i Europejskich Kongresów ITS, przyszłych działań związanych  z Dyrektywą ITS i Planem Działania (ITS Action Plan) oraz oceną wdrożeń systemów ITS w miastach i regionach. Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość zwiedzenia wystawy zatytułowanej Intelligent Traffic w Heureka Science Museum.
Drugiego dnia w Fińskiej Agencji Transportu zorganizowano warsztaty. Wszystkich przybyłych na spotkanie przywitał Sampo Hietanen – prezes ITS Finland. Warsztaty rozpoczęły się prezentacją dotyczącą fińskiej sieci nawigacji satelitarnej GNSS umożliwiającej precyzyjną lokalizację.
Pozostałą część dnia uczestnicy spędzili na omawianiu zadań związanych m.in.  z projektami Smart Corridors i EasyWay, symulacjami tunelów autostradowych, a także inteligentnego korytarza łączącego Helsinki i St. Petersburg oraz z kwestiami współpracy pomiędzy krajami realizującymi ten projekt. W temacie EasyWay członkowie zostali poinformowani o kolejnym etapie tego ambitnego projektu, a także wytycznych infrastruktury teleinformatycznej i planu harmonizacji wdrożenia.
Ponadto wszyscy uczestnicy spotkania mieli  możliwość zwiedzenia Centrum Ruchu Drogowego w Helsinkach. Następne spotkanie, którego gospodarzem będzie MLC-ITS Euskadi obędzie w dniach 12-13 listopada br. w Bilbao (Hiszpania).

(Źródło: ITS NATIONALS)