Cała treść

Forum Zrównoważonej Mobilności i Rozwoju Metropolitalnego w Rumunii

W dniach 20-21 marca br. w Sibiu (Rumunia) odbyła się pierwsza edycja Forum Zrównoważonej Mobilności  i Rozwoju Metropolitalnego. Forum zostało zorganizowane przez Klub Metropolitan (Club Metropolitan) i Stowarzyszenie Metropolitanej Mobilności (Association for Metropolitan Mobility).
Główne tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim takich kwestii jaki: zapewnienie europejskich i krajowych ram prawnych w zakresie organizacji transportu publicznego, poprawa jakości transportu publicznego poprzez inwestycje w infrastrukturę oraz zmodernizowane pojazdy, plany mobilności, strategie skuteczności oraz konieczność inwestycji w rozwiązania IT dla transportu publicznego (systemy informacyjne dla pasażerów oraz zarządzanie ruchem).
Uczestnicy  Forum podkreślili wpływ zrównoważonego transportu publicznego na wzrost liczby pasażerów, a także na zmniejszenie ruchu w sieciach miejskich i metropolitalnych.

(Źródło: ELTIS)