Cała treść

Gdański System Informacji Pasażerskiej i bieżąca sytuacja komunikacyjna online

W ramach działającego w Gdańsku Systemu Informacji Pasażerskiej na stronie internetowej ZTM uruchomiono informacje o rzeczywistych czasach przyjazdu pojazdów komunikacji miejskiej na przystanki.
Czasy rzeczywiste dotyczą najbliższych 30 minut przed przyjazdem autobusu lub tramwaju z danego przystanku. Jeśli rzeczywisty czas przyjazdu wynosi więcej niż 30 minut wyświetlany będzie czas rozkładowy.
Sposób prezentacji informacji na tablicach:
informacja ‘za 15 min’ oznacza rzeczywisty czas przyjazdu
Informacja ’15:45′ oznacza czas rozkładowy
Informacje są dostępne zarówno w rozkładach umieszczonych na głównej stronie internetowej www.ztm.gda.pl, jak i jej wersji mobilnej: www.m.ztm.gda.pl.
Czasy rzeczywiste są wartościami szacownymi obliczanymi przez system, na podstawie, aktualnego położenia pojazdu, jego prędkości oraz danych historycznych. Wszelkie utrudnienia w ruchu mogą spowodować, iż czasy te mogą się zmieniać.
Dodatkowo pasażerowie mają możliwości sprawdzenia online bieżącej sytuacji komunikacyjnej w mieście. Informacja ta jest dostępna zarówno na stronie internetowej, jak i na mobilnej.

(Źródło:  Urząd Miejski w Gdańsku)