Cała treść

Kolej Bałtycka

Znaczenie zrównoważonego rozwoju korytarzy transportowych dla rozwoju regionalnego oraz wzmacniania konkurencyjności podkreślił marszałek Adam Struzik podczas konferencji w Parlamencie Europejskim dotyczącej Kolei Bałtyckiej – Korytarza Wzrostu.
Omówił  jednocześnie sytuację  dotyczącą infrastruktury transportowej na Mazowszu, ze szczególnym wskazaniem na działania podjęte, by zmodernizować szlak wiodący od Niemiec poprzez Polskę i kraje bałtyckie do Finlandii, zwany RailBalticaGrowthCorridor (RBGC). Województwo mazowieckie jest partnerem projektu, zostało też zaproszone do czynnego udziału w konferencji, zorganizowanej  w Brukseli.
Marszałek zaznaczył, że Mazowsze stanowi integralną część europejskich korytarzy transportowych (nr 1: korytarz Bałtyk-Adriatyk oraz nr 2: korytarz wschód-zachód), a także innych projektów transportowych jak np. droga Via Carpatia. Dzięki aktywnemu uczestnictwu w tego rodzaju inicjatywach, region stanowi jeden z najważniejszych węzłów transportowych w Europie środkowo-wschodniej.
Projekt RailBalticaGrowthCorridor otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Region Morza Bałtyckiego 2007-2013, w którym uczestniczy Samorząd Województwa Mazowieckiego. Bierze w nim udział 21 partnerów reprezentujących miasta, regiony, ośrodki badawcze oraz ministerstwa, krajowi zarządcy linii kolejowych i organizacje pozarządowe. Łączny budżet przedsięwzięcia wynosi 3,6 mln euro, partnerem wiodącym projektu są Helsinki.
RBGC powiązany jest z transeuropejskim korytarzem transportowym, którego częścią jest połączenie kolejowe RailBaltica (Berlin, Warszawa – kraje nadbałtyckie). Dla regionów i miast uczestnictwo w projekcie oznacza pozyskanie nowych możliwości wynikających z połączenia centrów biznesowych z północno-zachodnią Rosją i Europą Zachodnią. Inicjatywa daje możliwość stworzenia platformy usług transportowych, których zadaniem jest analiza potrzeb rynku transportowego oraz jego użytkowników. Projekt RailBalticaGrowthCorridor wpłynie szczególnie na zwiększenie konkurencyjności i potencjału ekonomicznego, co z kolei przyniesie korzyści miastom, regionom, sektorowi transportowemu i samym mieszkańcom.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)