Cała treść

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013

18 kwietnia w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym AmberExpo w Gdańsku odbędzie się największe polskie intermodalne wydarzenie tego roku – Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013. PAIiIZ objęła wydarzenie honorowym patronatem.
Polska jest jednym z największych krajów w Unii Europejskiej. Zajmuje czołowe miejsce na liście państw zarówno pod względem długości dróg, linii kolejowych, jak i wolumenu przewozów. Pomimo tego, udział transportu intermodalnego w naszym kraju wciąż nie może przekroczyć poziomu kilku procent ogółu przewiezionych ładunków.
Do 2020 roku prognozowany jest dynamiczny rozwój transportu intermodalnego. Forum FRACHT 2013 poprzez wymianę opinii pomiędzy przedstawicielami ogniw łańcucha intermodalnego ma na celu optymalne wykorzystanie tej nadarzającej się szansy przez podmioty działające na rynku.
FRACHT 2013 odpowie na pytania:

  • Czy transport intermodalny może liczyć na wsparcie ze strony państwa?
  • Jaka jest długookresowa strategia państwa w kwestii wsparcia dla proekologicznych form transportu?
  • Jakie są kierunki rozwoju lądowych oraz morskich terminali kontenerowych?
  • Czy terminale sprostają zapotrzebowaniu rynku?
  • Czy PKP PLK SA mają szansę zbliżyć się do oczekiwań przewoźników pod względem stanu infrastruktury kolejowej?
  • Jakie oczekiwania mają klienci względem operatorów intermodalnych, terminali i przewoźników?

Forum Transportu Intermodalnego FRACHT 2013 skierowane jest do przedstawicieli władz samorządowych, portów morskich, terminali morskich, terminali lądowych, operatorów intermodalnych, przewoźników kolejowych, spedytorów, instytucji publicznych, armatorów, świata nauki, firm przewożących ładunki w kontenerach na terytorium Polski.
Udział w Forum FRACHT 2013 jest bezpłatny. Szczegóły wydarzenia tutaj.

(Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.)