Cała treść

TARGI CEBIT AUSTRALIA 2013

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ogłosiła konkurs dla przedsiębiorców z Polski Wschodniej (sektor IT) na uczestnictwo w targach CeBIT Australia 2013 w Sydney, w terminie 26-31 maja 2013 r.
Wyjazd jest organizowany przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w ramach Projektu „Program Promocji Gospodarczej Polski Wschodniej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Działanie I.4 Promocja i Współpraca, komponent Promocja, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. o dofinansowanie projektu Nr POPW.01.04.01-00-001/09.
W Wyjeździe mogą wziąć udział wyłącznie przedsiębiorcy zarejestrowani i prowadzący działalność minimum 18 miesięcy (na dzień złożenia Wniosku) na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej, tj. lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, w sektorze IT/ICT.
Przewidywana liczba miejsc: 20 przedsiębiorstw. Termin nadsyłania wniosków: 16 kwietnia 2013 r. Więcej informacji tutaj.

 

(Źródło: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.)