Cała treść

Normalizacja i Certyfikacja w ITS

W dniach 14-15 maja br. w Brukseli odbędą się  warsztaty w zakresie normalizacji i certyfikacji w Inteligentnych Systemach Transportowych. Będą one podzielone na 3 sesje:
sesja 1. normalizacja przez standaryzację
Standardy zapewniają interoperacyjność usług. Brak standardów w zakresie ITS powoduje trudności we wdrożeniach usług ITS. Certyfikacja jest niezbędna dla inwestorów, operatorów drogowych, producentów, a także podróżnych.
Sesja 2. Aspiracje Interesariuszy w zakresie certyfikacji
Zrozumienie potrzeb różnych interesariuszy jest kluczowe dla zapewnienia podstaw do globalnej certyfikacji systemów i usług.
Sesja 3. Narzędzia i metody w certyfikacji w ITS.
Sesja ta będzie poświęcona narzędziom i metodom wykorzystywanym prez ekspertów w certyfikajci i testowaniu systemów.

(Źródło: ERTICO – ITS Europe)