Cała treść

Program dla Europy Środkowej na lata 2014-2020

‘’Mimo że środki przeznaczone na Europejską Współpracę Terytorialną nie są duże na tle całego budżetu UE, to programy dzięki nim realizowane są niezwykle ważne. Możliwość wzajemnego uczenia się od partnerów, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami, stanowi tu zasadniczą wartość’’ – podkreślił wiceminister Adam Zdziebło podczas seminarium konsultacyjnego Programu Europa Środkowa 2014-2020.
Seminarium, które 16 kwietnia 2013 r. odbyło się w Warszawie, jest częścią międzynarodowych konsultacji. Ich celem jest sformułowanie takich priorytetów współpracy, które w jak największym stopniu będą odpowiadały potrzebom przyszłych beneficjentów transnarodowego Programu. Projekt Programu ma być gotowy pod koniec roku. Jego zasięg geograficzny obejmie Austrię, Czechy, Węgry, Polskę, Słowację, Słowenię, Niemcy i Włochy. Udziałem w programie jest również zainteresowana Chorwacja. Nowy Program dla Europy Środkowej będzie wspierał przede wszystkim innowacyjność, zrównoważony transport, ochronę środowiska oraz efektywność energetyczną. W latach 2014-2020 kontynuowane będą programy transgraniczne, transnarodowe i współpracy międzyregionalnej. Utrzymany zostanie również maksymalny pułap dofinansowania do 85 proc. W zakresie Programu dla Europy Środkowej, struktury koordynujące pozostaną w Wiedniu.
W obecnym Programie dla Europy Środkowej uczestniczy 181 polskich partnerów, w tym 12 polskich instytucji w roli partnera wiodącego. Najliczniej reprezentowane są województwa: śląskie, dolnośląskie i mazowieckie. Łączne dofinansowanie przyznane polskim partnerom wynosi ok. 33 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W połowie października 2012 r. zakończył się ostatni konkurs w programie. ‘’Zależy nam, by w kolejnej perspektywie 2014-2020, jeszcze więcej partnerów z Polski uczestniczyło w Programie. Dzisiejsze konsultacje mają służyć temu, by polskie instytucje odważniej i skuteczniej sięgały po unijne środki’’ – powiedziała Iwona Brol, dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej.

(Źródło: MRR)