Cała treść

Bezpłatny udział przedstawicieli samorządów w PKITS

POLSKI KONGRES ITS szczególny nacisk kładzie na budowanie realnej współpracy środowisk naukowych i eksperckich z przedstawicielami władz publicznych decydujących o praktycznym wdrażaniu rozwiązań ITS.
Stąd też dla dwóch przedstawicieli władz samorządowych zapewniono bezpłatny udział. Zachęcamy Państwa, aby wykorzystać majowy Kongres dla nawiązania cennych kontaktów istotnych dla rozwoju regionalnych systemów transportu.
Członkowie ITS POLSKA mają 50% zniżkę od kwoty 1200 PLN netto jaka przysługuje osobom i firmom niezrzeszonym w Stowarzyszeniu. Uczestnictwo przedstawicieli uczelni i studentów to 300 PLN netto za dwa dni kongresowe.

(Źródło: ITS POLSKA)