Cała treść

Krakowska komunikacja za 20 lat

400 km nowych ścieżek rowerowych, rozbudowana siatka połączeń tramwajowych, Szybka Kolej Aglomeracyjna i metro. Ścisłe centrum podporządkowane pieszym – tak krakowscy planiści widzą Kraków 2030 roku. Komunikacja przyszłości była tematem spotkania w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej (ul. Rajska 12). To druga z trzech zaplanowanych dyskusji w ramach konsultacji z mieszkańcami, towarzyszących sporządzanej zmianie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa. Kolejne spotkanie już w najbliższy wtorek (23 kwietnia) o godz. 17:30.
„Komunikacja przyszłości w Krakowie będzie opierać się głównie na transporcie zbiorowym: metro, szybka kolej aglomeracyjna, tramwaj to podstawa systemu, a jej uzupełnienie to linie autobusowe będące dopełnieniem tras, do których nie dotrą tramwajowe szyny. Pamiętamy o rowerach. W tej chwili istnieje około 100 km dróg dla rowerzystów, chcemy zwiększyć tę liczbę nawet czterokrotnie” – zapowiada Stanisław Albricht, specjalista ds. komunikacji, członek zespołu opracowującego zmianę Studium.
Analizy przeprowadzone na potrzeby nowego Studium wskazują, że ruch rowerowy z roku na rok stanowi coraz większy udział w podróżach miejskich. W nowym studium poświęcono temu wiele uwagi. Wszystkie nowe inwestycje w zakresie tras drogowych oraz linii tramwajowych mają być odtąd realizowane z myślą o ułatwieniu ruchu rowerowego przez prowadzenie wydzielonych dróg rowerowych. ‘’Według naszych analiz sieć ruchu rowerowego to dziś z 6 proc. całego ruchu w mieście. Zakładamy, że do 2030 roku ten procent wzrośnie minimum do 10 proc.’’ – powiedział Stanisław Albricht.
Nowy system komunikacji miasta opiera się o zasady kontynuacji i zrównoważonego rozwoju” – podkreśliła wiceprezydent Krakowa Elżbieta Koterba. „Postawiliśmy sobie za cel zaprowadzenie w mieście komunikacyjnych porządków tak, aby życie w coraz mniejszym stopniu podlegało dyktatowi samochodów, a w coraz większym nabrało ludzkiej skali” – dodała wiceprezydent.
Planiści nie zapominają o transporcie kołowym. Choć zapowiadają jego ograniczenie w obszarze centrum m.in. poprzez sterowanie liczbą miejsc postojowych oraz dostępnością wybranych obszarów śródmieścia to szykują rozwiązania, które mają ułatwić poruszanie się po Krakowie. W planach jest utworzenie parkingów park&ride na terenie miasta, a szczególnie przy węzłach przesiadkowych, tak aby umożliwić kierowcom pozostawienia samochodu i przesiadkę na szybkie linie. Kluczową inwestycją jest budowa trzeciej obwodnicy, która zmniejszy natężenie samochodów na alejach oraz budowa wyżej wspominanych węzłów.
Planując rozwiązania komunikacyjne na następne dwie dekady urbaniści przewidują, że rozwój miasta i komunikacji nie oprze się o przyrost demograficzny. Mówiąc o wzroście ludności w Krakowie planiści biorą pod uwagę osoby, które dojeżdżają do miasta z ościennych gmin do pracy a także studentów. Licząc ich wszystkich Kraków do 2030 r. będzie miał 1,2 mln użytkowników – prognozują.
Z tego powodu w studium planują także metro.
Ponadto roboczy projekt Studium zakłada, że trasa przebiegająca wzdłuż Mogilskiej i Jana Pawła II stanie się zieloną aleją handlowo – komercyjną o spowolnionym ruchu, natomiast ul. Bora Komorowskiego trasą tranzytowego transportu.
Kolejne spotkanie już we wtorek, 23 kwietnia o godzinie 17.30 w Artetece WBP w Krakowie Organizatorem cyklu jest Gmina Miejska Kraków oraz Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla. Konsultacjom patronuje Gazeta Wyborcza w Krakowie.

(Źródło: UM Kraków)