Cała treść

VI POLSKI KONGRES ITS

POLSKI KONGRES ITS na stałe wpisał się do kalendarza wydarzeń w sektorze transportu w Polsce i Europie. Rokrocznie przyciąga uwagę krajowych i zagranicznych ekspertów-mówców jak i uczestników, którzy widzą w nim szansę na promocję swoich osiągnięć, nowych rozwiązań i trendów. Coroczne spotkania stały się bez wątpienia czymś więcej niż tylko formą dzielenia się informacjami. Impreza ta łączy naukę i praktykę; łączy fachowców z sektora prywatnego i publicznego; łączy wreszcie różne sektory nauki, techniki i przemysłu, od telekomunikacji, przez infrastrukturę informatyczną, aż po elektroniczne elementy wyposażenia dróg i pojazdów.
Do tej pory Kongres został objęty honorowym patronatem: Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Przewodniczącego Sejmowej Komisji ds. Infrastruktury, GDDKiA, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, ERTICO, Metropolii Silesia, Konwentu Dyrektorów Zarządu Dróg Wojewódzkich, UMP – Fundacji Unii Metropolii Polskich.
Partnerzy Kongresu to:

  • Sponsor diamentowy: Kapsch Telematic Services), Qumak;
  • Sponsor złoty: Neurosoft, Provent Polska Sp. z o.o.;
  • Sponsor srebrny: APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o., CE-Traffic, NaviExpert, SHH, Sprint, Trapeze, Trax elektronik;
  • Sponsor Konkursu Lider ITS: Hewlett-Packard;
  • Sponsor Smyczy i Identyfikatorów: PKP Informatyka;
  • Partner Merytoryczny: PSTT.

 

(Źródło: ITS POLSKA)