« „Ekologiczny transport – samochody z napędem elektrycznym” cz. I

Rys. 3. System Galactico – wyszukiwanie, rezerwowanie oraz informacja o statusie [7]

Rys. 3. System Galactico – wyszukiwanie, rezerwowanie oraz informacja o statusie [7]