« „Ekologiczny transport – samochody z napędem elektrycznym” cz. I

Rys. 4. Schemat blokowy funkcjonowania systemu zarządzania Galactico [7]

Rys. 4. Schemat blokowy funkcjonowania systemu zarządzania Galactico [7]