Cała treść

Raport “Polish Railway Market In 2011”

Z myślą o angielskojęzycznych interesariuszach polskiego rynku kolejowego został stworzony dokument “Polish railway market in 2011”. Opracowanie podsumowuje funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w 2011 r., w odniesieniu do przewozów pasażerskich, towarowych i infrastruktury kolejowej, w ujęciu zarówno krajowym, jak i europejskim. Dokument obrazuje obecny stan polskiego systemu transportowego oraz perspektywy jego rozwoju, w tym szczegółową analizę najważniejszych zjawisk zachodzących na rynku kolejowym. Raport porusza następujące zagadnienia:

 • diagnoza stanu i cechy charakterystyczne rynku transportu kolejowego,
 • konkurencja międzygałęziowa na rynku przewozowym w Polsce i Europie,
 • struktura podmiotowa polskiego rynku kolejowego,
 • struktura przedmiotowa polskiego rynku kolejowego,
 • struktura taboru kolejowego będącego w dyspozycji przewoźników kolejowych,
 • wielkość oraz wskaźniki efektywności rynku kolejowego,
 • licencjonowanie przewozów kolejowych,
 • wskaźniki jakości pasażerskich przewozów kolejowych,
 • zagadnienia ochrony praw pasażerów i roli Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w tym zakresie,
 • sposób udostępniania przez zarządców infrastruktury kolejowej – przewoźnikom,
 • wysokość opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej,
 • jakość polskiej infrastruktury kolejowej.

Z treścią raportu można zapoznać się tutaj.

(Źródło: UTK)