Cała treść

Kraków odpowiada na pytanie czego pragną rowerzyści

Znamy wyniki ankiet dotyczących potrzeb cyklistów. Badanie, przeprowadzone w ramach projektu Krakowski Dialog Cykliczny kreśli też obraz typowego, krakowskiego rowerzysty. Dane uzyskane w ten sposób mają pomóc w przyjęciu konkretnych rozwiązań na rzecz zwiększenia ruchu rowerowego w Krakowie.
Od połowy lutego br. trwa realizacja projektu Krakowski Dialog Cykliczny, którego głównymi partnerami są Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu oraz Małopolski Instytut Kultury. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków programu „Demokracja’’ Fundacji im. Stefana Batorego.
Jednym z pierwszych działań przeprowadzonych w ramach projektu były badania potrzeb krakowskich rowerzystów. Ankiety wypełniło 1600 osób.
Badanie odpowiada m. in. na pytania, jakie są najważniejsze oczekiwania krakowskich rowerzystów. Zdecydowana większość pytanych chciałaby jeszcze częściej korzystać z roweru. Czynnikami, które miałyby to ułatwić jest zdaniem rowerzystów dalszy rozwój infrastruktury rowerowej, a przede wszystkich poprawa ciągłości istniejących już tras. Najbardziej oczekiwanymi przez cyklistów rozwiązaniami są drogi rowerowe (89,1 proc.) i pasy rowerowe (76,9 proc.). Z kolei czynnikami, które zniechęcają do korzystania z rowerów są – zdaniem badanych – jest wzmożony ruch samochodowy (50 proc. odpowiedzi) i ryzyko kradzieży roweru (44,4 proc.).
Przypomnijmy, że zgodnie z deklaracją zawartą w Karcie Brukselskiej, podpisaną przez władze Krakowa podczas rowerowej konferencji Velo-city w 2009 roku, do roku 2020 udział komunikacji rowerowej w ruchu miejskim powinien wzrosnąć do 15 proc. Obecnie szacuje się, że ten odsetek wynosi od 3 do 5 proc. Projekt Krakowski Dialog Cykliczny ma być jednym z działań, które przybliżą nasze miasto do osiągnięcia celu zawartego w Karcie Brukselskiej.
Kolejnym działaniem w ramach projektu będą otwarte warsztaty dla mieszkańców Krakowa, pracowników ZIKiT oraz Radnych Miasta i Dzielnic zaplanowane na 11 maja w Artetece. Zajęcia pod nazwą Rowerowego Forum Dzielnicowegobędą prowadzone przez specjalistów od infrastruktury rowerowej oraz ekspertów do spraw konsultacji społecznych. Podczas Forum, jaki i po jego zakończeniu, uczestnicy zidentyfikują problemy dotyczące słabości, dostępności jak i ciągłości infrastruktury rowerowej w swoich dzielnicach oraz braku elementów uspokojenia ruchu, małej architektury, czy udogodnień dla osób niepełnosprawnych.
Przeprowadzone będą też konsultacje społeczne w 5 rejonach miasta: w Śródmieściu, Krowodrzy, Nowej Hucie, Podgórzu Wschód i Podgórzu Zachód. Wyniki konsultacji zostaną zawarte w formie kontraktu 100 rozwiązań. Dokument będzie stanowił podstawę do realizacji infrastruktury przeznaczonej dla niechronionych uczestników ruchu.

(Źródło: UM Kraków)