Cała treść

Metamorfoza kieleckiej komunikacji miejskiej

Rozwój komunikacji miejskiej to największy projekt realizowany ze środków UE przez Kielce. Wybudowanie dróg, pętli autobusowych, zakup nowoczesnych autobusów oraz instalacja elektronicznych tablic informacyjnych to dopiero część zmian. Władze Kielc planują kolejne inwestycje, aby usprawnić komunikację miejską.
Kielecka rewolucja transportowa rozpoczęła się od wybudowania ulic ułatwiających komunikację w zachodniej części miasta, pętli autobusowych, zatok oraz 2 dworców autobusowych. Na miejskie ulice wyjechało 40 nowych autobusów, które obsługują 13 nowo utworzonych linii. Aby ułatwić kielczanom zakup biletów, pojazdy zostały wyposażone w nowoczesne biletomaty. Dzięki elektronicznym tablicom informacyjnym pasażerowie oczekujący na przystankach są informowani o czasie oczekiwania na autobus.
Z pięciu pierwotnie zaplanowanych zadań projektu, cztery udało się już zrealizować. W trakcie realizacji jest budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Zaoszczędzone w trakcie prac środki z przetargów pozwolą na realizację dodatkowych zadań m. in. wprowadzenie Systemu Kieleckiej Karty Miejskiej, budowę bus-pasów oraz pętli autobusowych i nowoczesnych przystanków. Wszystkie nowe autobusy zostaną wyposażone w monitoring wizyjny, a na przystankach pojawi się 36 kolejnych tablic informacyjnych.
Miasto ogłosiło już konkurs na projekt nowych przystanków. Kryteriami oceny prac będzie m. in. oryginalność projektów, rozwiązań przestrzennych oraz prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych.
Projekt Rozwój Systemu Komunikacji Publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym realizowany jest w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej. Jego wartość wynosi ponad 300 mln zł, z czego ok. 230 mln zł pochodzi ze środków UE.

(Źródło: MRR)