Cała treść

Spotkanie Ministrów Transportu Grupy Wyszehradzkiej w Wieliczce

W dniach 24-25 kwietnia br., na zaproszenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka, odbyło się w Wieliczce spotkanie ministrów transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 – Polska, Czechy, Słowacja, Węgry).
U progu Nowej Perspektywy Finansowej: dotychczasowe doświadczenia w realizowaniu inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy UE – to temat zakończonego spotkania podczas którego Polska poszerzyła platformę współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury w regionie o państwa, które dołączyły do UE po 2004 r. W ramach idei V4 Plus na spotkanie w Wieliczce zaproszeni zostali również ministrowie transportu: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowenii oraz mającej wkrótce dołączyć do grona państw członkowskich Chorwacji. Polska od lipca 2012 r. do końca czerwca br. sprawuje przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej.
“Rozmawialiśmy o doświadczeniach mijającej perspektywy budżetu unijnego o spostrzeżeniach i naszych oczekiwaniach w stosunku do nowej perspektywy unijnej. Dyskutowaliśmy również o tym jak reprezentować wspólne stanowisko przed Komisją Europejską, jak wpływać na decyzje na forum Unii Europejskiej przy kształtowaniu nowego budżetu UE (…) Jako grupa państw całego regionu mamy większą siłę przebicia’’ – powiedział na konferencji prasowej po spotkaniu Minister Sławomir Nowak.
W pierwszej części spotkania omówione zostały działania i inicjatywy podejmowane przez polską prezydencję, w drugiej zaś odbyła się debata poświęcona finansowaniu infrastruktury transportowej ze środków UE. W tej części przedstawiona została również prezentacja przygotowana przez polski oddział JASPERS (czyli inicjatywę Joint Assistance to Support Projects in European Regions).
W ramach rozwoju stosunków bilateralnych, w trakcie spotkania została podpisana deklaracja pomiędzy Ministrem Transportu RP a Ministrem Transportu Republiki Słowacji w sprawie współpracy regionalnej w obszarze transportu.
“Z punktu widzenia interesów polskich– powiedział Minister Sławomir Nowak – spotkanie było głównym akordem naszej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej. Podpisałem z Ministrem Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej deklarację na temat budowy drogi ekspresowej i połączenia po słowackiej stronie do przejścia granicznego w Zwardoniu, które ma dla nas kluczowe znaczenie (Zwardoń-Skalite S69/R11) My , po stronie polskiej w dużej mierze swoją robotę mamy wykonaną. Drugim istotnym wydarzeniem była moja rozmowa z Ministrem Republiki Czeskiej i jego deklaracja, że po stronie czeskiej będzie budowa drogi do przejścia granicznego w Lubawce. Dlatego już w tym roku jesteśmy gotowi ogłaszać przetargi na budowę S3 Legnica – Lubawka. Jest to bardzo dobra wiadomość z punktu widzenia wykorzystania funduszy UE na ten cel” – podkreślił Minister Sławomir Nowak. Jest to również dobra informacja dla portów Szczecin – Świnoujście.
Spotkanie ministrów transportu Grupy V4 w Wieliczce było wypełnieniem programu polskiego przewodnictwa w Grupie, które zakładało koordynowanie działań państw w zakresie prac na forum Unii Europejskiej. Realizacji tego celu służyły wcześniejsze spotkania na poziomie dyrektorów ds. UE poszczególnych państw członkowskich, które Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zorganizowało w Warszawie i Brukseli.

(Źródło: MTBiGM)