Cała treść

KE potwierdza dofinansowanie dla kolejnej inwestycji GDDKiA

Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą wkład finansowy dla projektu „Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska S79”  realizowanego w ramach działania 6.1 POIiŚ. To już dwudziesta pierwsza pozytywna decyzja KE wydana dla dużych projektów drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Od początku bieżącego roku Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla 11 projektów dotyczących budowy autostrad, dróg ekspresowych i krajowych finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko realizowanych przez GDDKiA. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 18,69 mld zł, z czego prawie 11,68 mld zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej.
Od 1 stycznia b.r. KE wydała decyzje dla następujących projektów:
1. Budowa autostrady A4 Tarnów – Rzeszów, odc. w. Krzyż – w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód – w. Świlcza;
2. Rozbudowa węzła OT (S6) z ul. Kartuską (DK7) – węzła Karczemki w Gdańsku;
3. Budowa drogi Nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo – Borki Wielkie;
4. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) – Syców;
5. Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski;
6. Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8;
7. Budowa obwodnicy miasta Nowogard w ciągu drogi S6;
8. Budowa autostrady A-2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego;
9. Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka – Radziejowice;
10. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica;
11. Budowa drogi S2 węzeł Konotopa – węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko – węzeł Marynarska S79.

 

(Źródło: GDDKiA)