Cała treść

IV Forum Bezpieczeństwa Transportu

Forum Bezpieczeństwa Transportu to cykliczne spotkania na temat wybranych, kluczowych problemów transportu, zwłaszcza drogowego, które  są organizowane przez Instytut Transportu Samochodowego od 1 marca 2012 roku. Ich celem jest dyskusja nad wynikami badań i analiz, które powinny stanowić podstawę do formułowania poglądów na temat kierunków polityki transportowej w kontekście zamierzeń światowych oraz unijnych instytucji i organizacji. Spotkania te mogą znacząco przyczynić się do ujednolicenia stanowiska w sprawie ważnych tematów, a Polska będzie mogła wzmocnić swoja pozycję solidnego partnera UE rozwiązującego problemy współczesnego transportu, jego bezpieczeństwa, wpływu na środowisko oraz zastosowania najnowszych technik i technologii transportu.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)