Cała treść

Zarządzanie ruchem lotniczym

Komisja Europejska przyjęła 3 maja br. nowe rozporządzenie dotyczące mechanizmów ułatwiających skuteczne i terminowe wdrożenie projektu SESAR, którego celem jest modernizacja zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i zwiększenie jego wydajności.
SESAR przyczynia się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa systemów ATM przy jednoczesnej redukcji kosztów usługi ATM oraz wpływu transportu lotniczego na środowisko. Projekt SESAR jest technologicznym filarem jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SES).
SESAR składa się z cyklu trzech powiązanych ze sobą procesów, które określają opracowanie i wdrożenie nowej koncepcji ATM.
Pierwszy wspólny projekt, który otworzy drogę do wdrożenia SESAR planowany jest na początek 2014r.

(Źródło: Komisja Europejska)