« „Zarządzanie popytem na transport” – relacja z VII konferencji Naukowo-Technicznej Miasto i Transport 2013

25 kwietnia b.r. w Warszawie odbyła się VII konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2013. Temat przewodni tegorocznej konferencji to: „Zarządzanie popytem na transport”. Patronat honorowy nad imprezą objęli Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Przegląd-ITS. Wśród uczestników konferencji znaleźli się liczni przedstawiciele środowisk akademickich, samorządowych, biur projektowych, organizatorów transportu oraz organizacji pozarządowych m. in. z Politechniki Warszawskiej, Forum Rozwoju Warszawy, m. st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego, Uniwersytetu Gdańskiego. Tegoroczna konferencja podzielona została na trzy części, w ramach których wygłoszono 9 referatów. Na zakończenie każdej sesji odbywała się dyskusja, podczas której uczestnicy konferencji mogli kierować pytania do prelegentów. Celem konferencji było przedstawienie problematyki planowania i projektowania miejskich systemów transportowych i zainicjowanie dyskusji nad zagadnieniami dotyczącymi zarówno racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego jak i konkretnych działań inżynierskich o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym, skierowanych do różnych grup użytkowników systemu transportowego. ‘’Chcemy by w komunikacji miejskiej wszystko było inteligentne. Wraz z U.M. st. Warszawy chcemy stworzyć program, który z Warszawy oraz okolic uczyni pierwsze w Polsce inteligentne miasto.’’ – mówił podczas otwarcia konferencji JM Rektor Jan Szmidt. W trakcie konferencji po raz drugi wręczono nagrody Miasto i Transport za osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego w Warszawie. Nagrody przyznano: • Za systemowe działania edukacyjne promujące bezpieczny transport zbiorowy dla: Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Zarząd Transportu Miejskiego ; • Za przygotowanie i wdrożenie systemu roweru publicznego VETURILO dla: Biuro Drogownictwa i Komunikacji, m. st. Warszawa, Zarząd Transportu Miejskiego; • Za uruchomienie trasy mostu Północnego wraz z trasą tramwajową dla: Miasta Stołecznego Warszawa. Szczególnym wydarzeniem tegorocznej konferencji był jubileusz 60 – lecia pracy zawodowej prof. Wojciecha Suchorzewskiego, który jako przewodniczący Jury konkursu wręczył także nagrody Miasto i Transport 2013. ‘’Jesteśmy dumni, że możemy uczyć się od kogoś o tak wielkiej wiedzy, wspaniałego pedagoga i niedoścignionego mistrza wypowiedzi.’’ – mówił o jubilacie prof. Piotr Olszewski. Ostatnim punktem konferencji były wnioski końcowe przestawione przez prof. Wojciecha Suchorzewskiego takie jak m. in. kontrolowanie popytu na transport jest jednym z kluczowych środków polityki zrównoważonego rozwoju; na wysokie uznanie i popularyzację zasługują innowacyjne, pilotowe rozwiązania zrównoważonego rozwoju, ukierunkowane na poprawę jakości transportu publicznego przy uwzględnieniu potrzeb innych grup użytkowników; kształtowanie systemu transportu jest efektywnym środkiem stymulowania pozytywnych przekształceń funkcjonalno – przestrzennej struktury. Wszystkie wnioski znajdują się na stronie internetowej konferencji, wszelkie uwagi i propozycje zmian można nadsyłać do 20 maja b.r.