Cała treść

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce

Z okazji  odbywającego się w dniu wczorajszym Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  zainaugurowało ogólnopolskie obchody poświęcone, w szczególności bezpieczeństwu pieszych w ruchu drogowym. Odbyło się także seminarium, w trakcie którego eksperci rozmawiali o bezpieczeństwie drogowym. Ze statystyk policyjnych za 2012 r. wynika, że bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się. Po raz pierwszy w historii wolnej Polski odnotowaliśmy tak wyraźny spadek liczby zabitych w wypadkach drogowych. Tylko w I kwartale 2013 r. w porównaniu z takim samym okresem w 2012 r. w wypadkach drogowych zginęło o 27,5% osób mniej, w tym o 11,6% zmniejszyła się liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych.
W I kwartale 2013 r. w wypadkach drogowych zginęło 541 osób, o około 28% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Spadła również liczba pieszych zabitych w wypadkach drogowych. W I kwartale 2013 r. zginęło o 31 pieszych mniej niż w tym samym okresie w 2012 r. Udało się to osiągnąć dzięki m.in. zaangażowaniu policji w działania kontrolne na drodze oraz różnorodnym przedsięwzięciom edukacyjno-profilaktycznym realizowanym przez policjantów ruchu drogowego.
Podczas seminarium poruszono zagadnienia, dotyczące bezpieczeństwa pieszych na drodze. Uczestnicy omówili kwestie właściwych nawyków w procesie szkolenia kierowców oraz przeanalizowali inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa pieszych na świecie w kampaniach profilaktycznych. W trakcie seminarium mówiono także  o nowoczesnych rozwiązaniach infrastrukturalnych, wpływających na bezpieczeństwo pieszych oraz rozwiązaniach zastosowanych w samochodach, które wpływają na poprawę bezpieczeństwa pieszych.
Komisja Europejska określając kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020 wskazała, że jednym z najistotniejszych elementów jest zachęcanie użytkowników dróg do bezpieczniejszej jazdy. Temu ma służyć stworzenie europejskiej strategii w zakresie edukacji i szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa drogowego.
Seminarium zostało zorganizowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Komendę Główną Policji, we współpracy z: Instytutem Transportu Samochodowego, Stowarzyszeniem Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego oraz Automobilklubem Polski.
Według danych policji w ostatnim dziesięcioleciu, najwięcej wypadków drogowych, w trakcie których zginęło najwięcej osób, miało miejsce w 2003 r. W nieco ponad 51 tys. wypadków drogowych, zginęło 5 tys. 640 osób.
W całym 2012 r. doszło do ponad 37 tys. wypadków drogowych (spadek o 7,5% do 2011 r.), w których zginęło około 3 tys. 600 osób (spadek o 14,8% osób), a rannych zostało około 45 tys. 800 osób (o 7,5% mniej niż w 2011 r.). Wypadków z udziałem pieszych w 2012 r. było 10 tys. 309 (27,8% ogółu), w których zginęło ponad 1 tys. 100 osób (32,7%), a około 1 tys. zostało rannych (21,7%).
W 2012 r. do największej liczby wypadków drogowych doszło w miesiącach: październik (10,1% ogółu), wrzesień (9,8%), lipiec (9,7%). Najwięcej wypadków odnotowano w piątki (16,6% ogółu), a ofiar śmiertelnych w soboty (16,9%).
Sprawcami wypadków drogowych są także sami piesi. W 2012 r. z ich winy doszło do ponad 3 tys. 700 wypadków (10,1% ogółu wypadków), w których zginęło 625 osób (17,5% ogółu zabitych), a rannych zostało około 3 tys. 200 osób (6,9% ogółu rannych). Najczęstszą przyczyną wypadków drogowych spowodowanych przez pieszych było: wejście na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem (55,4% wszystkich zdarzeń), przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym (11,8%), wejście na jezdnię przy czerwonym świetle (8,3%), czy wejście na jezdnię zza pojazdu bądź innej przeszkody (1,6%).

(Źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych)