Cała treść

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Organizowany w UE Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego — 6 maja — wpisuje się w ramy Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ, którego tematem przewodnim jest bezpieczeństwo pieszych na drogach. Siim Kallas, komisarz odpowiedzialny za transport i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej otworzył wczoraj  konferencję dotyczącą Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Następnie w Brukseli odbyły się pokazy przeznaczone dla szerokiej publiczności poświęcone bezpieczeństwu w ruchu drogowym i impreza zachęcająca do przechadzek pod hasłem „long short walk” (długi krótki spacer).
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Na tle innych krajów na świecie UE osiąga doskonałe wyniki w zakresie bezpieczeństwa drogowego. Jednak każda ofiara śmiertelna to o jedną ofiarę za dużo. W miejskim ruchu drogowym najbardziej zagrożeni są piesi i rowerzyści, i zagrożenia te będą rosnąć w związku z coraz większym ruchem na drogach naszych rozrastających się miast. Dlatego aktywnie włączyliśmy się w obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Drogowego i Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ONZ”.
Co roku na drogach europejskich ginie łącznie 30 tys. osób (w 2012 r. było 28 tys. ofiar), z czego średnio 21 proc. to piesi, 7 proc. – rowerzyści i 18 proc. – kierowcy motocykli i motorowerów. 70 proc. śmiertelnych wypadków drogowych z udziałem pieszych zdarza się na obszarach miejskich. Obawy wzbudza fakt, że w ciągu ostatnich 10 lat liczba ofiar śmiertelnych wśród pieszych nie zmniejszyła się w takim samym stopniu jak ogólna liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych. Piesi i rowerzyści stanowią niemal połowę liczby ofiar śmiertelnych miejskich wypadków drogowych.
Szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w mieście jest brak wydzielonych pasów ruchu, wysoka prędkość pojazdów i niebezpieczne zachowania użytkowników dróg. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo drogowe ponoszą wszyscy: piesi i rowerzyści, a także kierowcy samochodów muszą dbać o bezpieczeństwo, zachowując się w sposób odpowiedzialny i odnosząc się do siebie z szacunkiem.
Komisja przygotowuje aktualnie szereg środków związanych z bezpieczeństwem użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki i bezpieczeństwem ruchu drogowego w miastach. Do środków tych należą:

  • Propozycje nowych unijnych przepisów dotyczących kształtu kabin ciężarówek (m.in. większe pole widzenia kierowcy, lepsza aerodynamika pojazdu i zaokrąglona, bezpieczniejsza strefa przedniej części kabiny), co każdego roku przyczyni się do uratowania życia 300-500 użytkowników dróg szczególnie narażonych na wypadki, takich jak piesi i rowerzyści;
  • Przygotowywany pakiet dotyczący mobilności w mieście, obejmujący przepisy w zakresie planowania bezpiecznego i zrównoważonego transportu miejskiego;
  • Inicjatywa CIVITAS, w ramach której miasta testują innowacyjne środki na rzecz zwiększenia mobilności w miastach zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, uwzględniające poprawę bezpieczeństwa najmniej chronionych użytkowników dróg (www.civitas.eu);
  • Działania na rzecz szerszego zastosowania nowoczesnych technologii systemów bezpieczeństwa w samochodach, np. systemy wykrywania pieszych i hamowania awaryjnego;
  • Nowa inicjatywa w zakresie zapobiegania poważnym obrażeniom odniesionym w wypadkach drogowych;
  • Działania zwiększające poziom świadomości, np. za pośrednictwem Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego.

(Źródło: Komisja Europejska)