Cała treść

COTER: czysta energia w transporcie i jednolity, europejski rynek kolejowy

7 maja br. odbyło się posiedzenie Komisji Spójności Terytorialnej Komitetu Regionów w Brukseli (COTER). Podczas debaty członkowie Komisji szukali sposobów na zapewnienie alternatywnych źródeł energii w celu wprowadzenia jej czystych form dla transportu. COTER zajął się również oceną oddziaływania terytorialnego i czwartym pakietem kolejowym, który stanowi jedną z najważniejszych inicjatyw ustawodawczych w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego. Nowe rozwiązania mają na celu usprawnienie zarządzania i bezpieczeństwa kolei oraz otwarcie pasażerskiego rynku kolejowego, tak aby pasażerowie mogli korzystać z jednolitego, europejskiego rynku kolejowego.
Czwarty pakiet kolejowy składa się z sześciu wniosków legislacyjnych dotyczących czterech głównych obszarów:

  • Zatwierdzenia ważne w całej Europie, aby wprowadzić jeden certyfikat bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, tak aby mogły one działać w całej UE;
  • Odpowiednia struktura, aby zapewnić sprawną eksploatację sieci kolejowej;
  • Lepszy dostęp do infrastruktury kolejowej, aby wspierać innowacje i efektywność;
  • Wykwalifikowani pracownicy, gdyż od nich zależy sektor kolejowy.

Ocena oddziaływania terytorialnego doprowadzi do bardziej odpowiedniego i terytorialnie zintegrowanego rozwoju w polityce europejskiej i prawodawstwie, dlatego Komisja  COTER przyjęła 7 maja opinię na ten temat. Instrument ten ma służyć oszacowaniu skutków terytorialnych danej inicjatywy politycznej lub wniosku legislacyjnego dla władz lokalnych i regionalnych w kontekście rozwoju terytorialnego.
Przewodniczący COTER Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego przekazał również informacje dotyczące stanu negocjacji pakietu polityki spójności na lata 2014-2020.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego)