Cała treść

Nowe rozwiązania w Strefie Płatnego Parkowania w Toruniu

W Toruniu testem została objęta jedna ulica na terenie Starówki. Jest to ulica Przedzamcze. Przy wjeździe w ulicę została ustawiona tablica, na której wyświetla się informacja o wolnych miejscach do parkowania.
‘’Jest to program pilotażowy. Testy i ocenę tego rozwiązania będziemy prowadzić 6 miesięcy’’ – zaznacza Marian Arendt, kierownik Biura Obsługi Pasa Drogowego w Toruniu. W Polsce Toruń jest jedynym miastem, które zdecydowało się przetestować ten system na otwartej przestrzeni, w Strefie Płatnego Parkowania. Dotychczas takie rozwiązanie było stosowane tylko na parkingach zamkniętych.
Działanie systemu zapewniają czujki, które zostały umieszczone pod każdym miejscem do parkowania. W sumie zamontowano ich 19. Czujka wykrywa zaparkowany samochód i sygnał przesyła do centrali, która pobiera i przetwarza dane. Dane te wyświetlają się na tablicy informacyjnej, z której kierowca dowie się ile jest wolnych miejsc do parkowania z podziałem na miejsca: ogólnodostępne i dla osób niepełnosprawnych.
Pilotażowy program jest realizowany przez bydgoską firmę Comtek Systems, która zajmuje się integracją systemów teleinformatycznych. Firma została wybrana w drodze przetargu. Za dostarczenie, montaż 19 czujek, regeneratora sygnału, kamery, centrali, tablicy i serwis Miejski Zarząd Dróg zapłaci 59 tys. złotych.

(Źródło: MZD w Toruniu)