Cała treść

W Legnicy samorządowcy podpisali umowę w sprawie powiązań transportowych w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym

W legnickim Ratuszu odbyło się (7 maja 2013 r.) uroczyste podpisanie umowy partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Zintegrowany system powiązań miast w Legnicko-Głogowskim Obszarze Funkcjonalnym”. Chodzi o wspólny, ponadlokalny model powiązań transportowych, uwzględniający inwestycje drogowe i kolejowe, który ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju całego subregionu. Jest to jedna z pionierskich tego typu inicjatyw w kraju.
Partnerską umowę podpisali: w imieniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego i Instytutu Rozwoju Terytorialnego, jako lidera, Wicemarszałek Jerzy Tutaj oraz Dyrektor Maciej Borys oraz ośmiu partnerów: Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski, Prezydent Głogowa Jan Zubowski, Wójt Gminy Legnickie Pole Aleksander Kostuń, Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski, Wójt Gminy Żukowice Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Kotla Łukasz Horbatowski i Wójt Gminy Głogów Andrzej Krzemień.
Projekt, trwający 1,5 roku, ma na celu przygotowanie zgodnej ze strategią rozwoju Województwa Dolnośląskiego koncepcji rozwoju inwestycji drogowych i kolejowych o charakterze ponadlokalnym, które pobudzać będą korzystne zmiany gospodarcze, infrastrukturalne i społeczne na znacznym obszarze. Taki właśnie charakter mają wspominane podczas spotkania np. budowa obwodnicy południowo-wschodniej Legnicy cz też budowa drugiej przeprawy przez Odrę w Głogowie.
Samorządy wnoszą do projektu po 10 tys. zł. Lider, czyli samorząd województwa i Instytut Rozwoju Terytorialnego finansują go kwotą ponad 1,6 mln zł.
Partnerzy podkreślali, ze indywidualna droga sięgania po pochodzące z budżetu państwa, województwa czy też Unii Europejskiej w perspektywie lat 2014-2020 będzie nieskuteczna. Wspólne, solidarne działanie przyniesie natomiast realne korzyści wszystkim.

(Źródło: Urząd Miasta Legnica)