Cała treść

Rusza II edycja Funduszy Małych Grantów

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2013″. Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.
W edycji 2013 promowane będą projekty, które zgodnie z tematyką II Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zostaną poświęcone tematyce bezpieczeństwa pieszych. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 20 lipca 2014 r. Więcej informacji na temat konkursu tutaj.

(Źródło: Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego)