Cała treść

Wystartował VI Polski Kongres ITS

Dzisiaj, 13 maja br. rozpoczęła się szósta edycja Polskiego Kongresu ITS, który jest największym i najważniejszym wydarzeniem dla sektora Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce. Do warszawskiego Hotelu Marriott zjechali przedstawiciele firm związanych z inteligentnymi systemami transportowymi, organów rządowych, samorządowych, uczelni technicznych i prasy branżowej z całej Polski. W chwili obecnej na Kongresie zarejestrowało się już blisko 300 osób z czego około 40% to reprezentanci sektora publicznego.

Prezes ITS POLSKA – Marek Litwin przywitał wszystkich przybyłych, podziękował także partnerom i sponsorom wydarzenia.
”Wydarzenia takie jak Kongres stanowią najlepszą platformę dla wymiany informacji i wiedzy z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych” – mówił Maciej Jankowski z MTBiGM dokonując oficjalnego otwarcia Kongresu.
Przez dwa dni uczestników Kongresu czekają wykłady związane z systemami zarządzania ruchem i transportem publicznym w miastach, systemami zarządzania ruchem kolejowym, systemami zarządzania ruchem na drogach poza miejskich, architekturą i strukturami danych oraz prawem i technologią.
W dniu dzisiejszym odbędzie się także debata zorganizowana wraz z Gazetą Prawną, poruszająca takie tematy jak:
– standaryzacja i finansowanie,
– krajowa architektura ITS,
– współpraca Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem z systemami miejskimi,
– pobór opłat za wjazd do centrów miast,
– przepisy prawne w zakresie ITS,
– ograniczenia infrastrukturalne miast,
– dyrektywa UE dotycząca czystości powietrza w miastach.

Zwieńczeniem dzisiejszego dnia będzie wieczorna gala, podczas której odbędzie się finał IV edycji konkursu LIDER ITS. W tym roku nagrody LIDER ITS z rąk Jury obiorą:
– w kategorii Najlepszy Produkt – NaviExpert Sp. z o.o. za system Community Traffic Online
– w kategorii Najlepsze Wdrożenie – Gmina Miasto Szczecin za Budowę Systemu Zarządzania Ruchem w Szczecinie – etap I,
– w kategorii Najlepsza Praca Dyplomowa – Marcin Jeliński (Akademia Górniczo – Hutnicza) za pracę pt. ‘’Internetowy transmiter danych pomiarowych’’.

Wyróżnienia LIDER ITS w tegorocznej edycji konkursu otrzymali:
– w kategorii Najlepszy Produkt – Neurosoft Sp. z o.o. za system NeuroCar Dangerous Goods – wideoidentyfikacja tablic ADR,
– w kategorii Najlepsze Wdrożenie – Miasto Rybnik- Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku za Portal dla podróżnych: „Z Rybnika autobusem.”,
– w kategorii Najlepsza Praca Badawcza – Artur Ryguła za pracę ‘’Metoda wczesnego ostrzegania kierowcy w aspekcie bezpieczeństwa ruchu drogowego’’,
– w kategorii Najlepsza Praca Dyplomowa – Karolina Krzykowska (Politechnika Warszawska) za pracę ‘’Analiza możliwości wykorzystania systemu automatycznego zależnego dozorowania z rozgłaszaniem w ruchu lotniczym.’’.