Cała treść

Komisja przyspiesza wprowadzenie usług informacyjnych dla kierowców

Komisja Europejska przyjęła dwa rozporządzenia mające na celu promowanie wprowadzenia „inteligentnych usług informacyjnych”, takich jak ostrzeżenia w czasie rzeczywistym o niebezpiecznych warunkach na drodze czy informowanie kierowców o bezpiecznych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych. Usługi tego rodzaju można zapewnić w różny sposób, w szczególności przez wykorzystanie drogowych tablic świetlnych, radia oraz aplikacji do telefonów komórkowych.
Komisja pragnie, by przedmiotowe usługi informacyjne były interoperacyjne i kompatybilne w całej Europie a także dostępne dla możliwie jak największej liczby kierowców w ramach transeuropejskiej sieci drogowej.
Odpowiedzialny za transport wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas powiedział: „Inteligentne systemy są już częścią życia codziennego większości obywateli Unii. Przekazywanie w odpowiednim czasie dokładnych informacji może pomóc nam zwiększyć bezpieczeństwo drogowe oraz efektywność transportu”.
Kontekst
Liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w UE zmniejszyła się o 9 proc. w 2012 r., co oznacza, że państwa członkowskie są znów na dobrej drodze do osiągnięcia celu zmniejszenia o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków między 2010 r. a 2020 r. (zob. IP/13/236). Nadal jednak na europejskich drogach ginie każdego dnia 75 osób.
Do najczęstszych przyczyn wypadków należą złe warunki pogodowe oraz śliskie drogi (15 proc. wypadków śmiertelnych we Francji i około 20 proc. w Finlandii). Kolejne 15 proc. wypadków śmiertelnych we Francji spowodowane jest przez niezabezpieczone miejsca wypadków. Według szacunków w UE z powodu niebezpiecznego parkowania każdego roku giną 44 osoby, a 1 430 odnosi obrażenia.
Szacuje się, że inteligentne usługi informacyjne umożliwiłyby zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych na drogach nawet o 7 proc., a także zmniejszenie liczby i dotkliwości wypadków. Takie usługi pozwoliłyby także na zmniejszenie opóźnień spowodowanych wypadkami drogowymi, ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zredukowanie kosztów naprawy infrastruktury. Ponadto pozwoliłyby na skrócenie o 30 proc. czasu, jaki kierowcy samochodów ciężarowych przeznaczają na szukanie miejsc parkingowych.
Nowe rozporządzenia nie wprowadzają obowiązku uruchomienia usług informacyjnych. Jeżeli jednak państwa członkowskie, operatorzy i dostawcy usług zdecydują się na opracowanie i wprowadzenie takich usług, będą musieli przestrzegać wymogów tych rozporządzeń.
1. Informacje drogowe o potencjalnych zagrożeniach
Pierwsze z przedstawionych dziś przez Komisję rozporządzeń umożliwi przekazywanie wszystkim kierowcom informacji w odpowiednim czasie bez dodatkowych kosztów. Będą oni z wyprzedzeniem ostrzegani o zagrożeniach, takich jak niezabezpieczone miejsca wypadków czy niebezpieczne warunki drogowe. W celu zapobieżenia wprowadzaniu usług niekompatybilnych rozporządzenie to określa podstawowe warunki, jakie proponowane ogółowi kierowców usługi informacyjne muszą spełniać, w tym ich najistotniejsze funkcje. Wśród przekazywanych informacji znajdą się rodzaj i miejsce zdarzenia a także, w miarę potrzeby, wskazówki dla kierowców.
Celem Komisji jest wprowadzenie usług informacji o ruchu dotyczących bezpieczeństwa drogowego, obejmujących całą transeuropejską sieć drogową, również ponad granicami. W celu uwzględnienia sytuacji w różnych państwach oraz zoptymalizowania inwestycji państwa członkowskie powinny określić, na których drogach należałoby wprowadzić te usługi informacyjne w pierwszej kolejności.
2. Sygnalizowanie bezpiecznych miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych i innych pojazdów użytkowych
Drugie rozporządzenie usprawni informowanie kierowców samochodów ciężarowych o bezpiecznych miejscach parkingowych. Ma ono na celu zapobieganie niebezpiecznemu parkowaniu samochodów ciężarowych na pasie awaryjnym oraz pomoc kierowcom w przestrzeganiu przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu. Gwarantuje ono również ponadgraniczną interoperacyjność oraz ciągłość usług informacyjnych w ramach całej transeuropejskiej sieci drogowej.
Rozporządzenie określa podział odpowiedzialności między zainteresowanymi podmiotami publicznymi i prywatnymi w celu ustanowienia zharmonizowanych i ujednoliconych przepisów dotyczących gromadzenia, udostępniania i rozpowszechniania informacji.
Informacje będą przekazywane za pomocą smartfonów lub drogowych tablic świetlnych i będą zawierać opis parkingów, ich poziomu bezpieczeństwa oraz udogodnień. Państwa członkowskie wybiorą „priorytetowe strefy parkowania samochodów ciężarowych”: jeżeli na danym parkingu będzie brakować miejsc, będzie podawana informacja o niewykorzystanych miejscach parkingowych w tej samej strefie.
Kolejne kroki
Rozporządzenia zostały przekazane do Parlamentu Europejskiego i Rady w ramach procedury aktów delegowanych. Komisja liczy, że będzie mogła je opublikować do końca czerwca.
Kierowcy mogą spodziewać się wprowadzenia przedmiotowych usług w dowolnym momencie po opublikowaniu nowych rozporządzeń.

(Źródło: Komisja Europejska)