Cała treść

Polsko-czeskie konsultacje transportowe

13 maja br. odbyły się polsko-czeskie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem Premierów Polski i Republiki Czeskiej, Donalda Tuska i Petra Necasa.
W ramach spotkań bilateralnych Minister Sławomir Nowak spotkał się z Ministrem Transportu Republiki Czeskiej Panem Zbyněk Stanjura. Ministrowie omówili współpracę w transporcie drogowym, kolejowym, finansowanie infrastruktury z funduszy UE oraz współpracy w zakresie rozwoju transportu intermodalnego. Rozmowy dotyczyły połączenia drogi ekspresowej S3 po stronie polskiej z drogą ekspresową R11 po stronie czeskiej. W obszarze transportu kolejowego tematem rozmów było wznowienie bezpośredniego połączenia pasażerskiego na trasie Wrocław – Praga z przedłużeniem do Trójmiasta, utrzymanie bezpośredniego połączenia Warszawa – Praga. Ministrowie rozmawiali również o inwestycjach kolejowych na granicy polsko-czeskiej, w szczególności połączenie Katowice – Ostrawa w VI Korytarzu Paneuropejskim.
W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Pan Andrzej Massel, Podsekretarz stanu odpowiedzialny za transport kolejowy, oraz Pan Lech Witecki, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

(Źródło: MTBiGM)