Cała treść

Pierwsze tablice zmiennej treści wrocławskiego systemu ITS

Pierwsze tablice zmiennej treści będą pokazywać ile czasu zajmuje przejazd wybranych tras we Wrocławiu, a w razie konieczności będą ostrzegać przed korkiem, wypadkiem czy gołoledzią. Pierwsze z tablic zmiennych treści systemu ITS ruszą już w lipcu, wszystkie będą działać jeszcze przed nowym rokiem szkolnym.
Podstawową funkcją tablic informacyjnych zmiennej treści jest przekazanie kierowcom informacji o rzeczywistych czasach przejazdu na dwóch alternatywnych trasach.
System automatycznie wyznacza czasy przejazdu dla analizowanych tras w oparciu o pozyskiwane dane z kamer odczytujących numery rejestracyjne pojazdów i na tej podstawie oblicza średni czasu przejazdu. Następnie informacje te są przekazywane kierowcom przy pomocy tablic zmiennej treści.  Wyświetlane na  tablicach informacje aktualizują się co 5 minut.
Dodatkową funkcją tablic jest możliwość informowania o aktualnych warunkach ruchu drogowego na danych trasach i w mieście, o warunkach atmosferycznych, a także kierowanie na wskazane na tablicy trasy w przypadku wystąpienia utrudnień w ruchu (remont, wypadek, korek itp.).
Tablice zmiennej treści zostaną podłączone do podsystemu łączności ITS.

(Źródło: Urząd Miejski Wrocławia)