Cała treść

Plan transportowy Kalisza

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza”. Kalisz jest jednym z pierwszych miast w Polsce, które ma opracowany taki dokument. Zanim trafi on na komisje Rady Miejskiej, mogą się z nim zapoznać mieszkańcy. Wszyscy mają także prawo zgłaszać swoje uwagi dotyczące planu transportowego.
Wypełniony formularz konsultacyjny należy przekazywać:
Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Kalisza (dalej również jako planu transportowego Miasta Kalisza) jest zaplanowanie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto Kalisz tak, aby rozwój tego transportu przebiegał zgodnie z postulatami zrównoważonego rozwoju. W procesie rozwoju transportu uwzględniane będą oczekiwania społeczne mieszkańców Kalisza, promowane będą rozwiązania przyjazne dla środowiska naturalnego, jak również wdrażane nowoczesne rozwiązania zachęcające i ułatwiające podróż komunikacją zbiorową.
Planie transportowy Kalisza zakłada wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, między innymi systemu dynamicznej informacji pasażerskiej, systemu lokalizacji taboru oraz uruchomienie centrum sterowania ruchem.

(Źródło: UM Kalisz)