Cała treść

VIII Seminarium Regionalnej Platformy Strategicznej

W dniu 7 maja 2013 r. w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów odbyło się VIII Seminarium Regionalnej Platformy Strategicznej. Seminarium było zorganizowane  w ramach realizacji Projektu GUTS – Proekologiczne Systemy Transportu Miejskiego. Zgodnie z planem było to ostatnie Seminarium w ramach Projektu. W trakcie spotkania podsumowano wyniki Projektu GUTS oraz zaprezentowano perspektywiczny rozwój proekologicznych systemów transportowych na terenie m.st. Warszawy.
W seminarium, poza przedstawicielami IBDiM, uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji zewnętrznych, w tym m.in. z: Warszawskich Tramwajów, Urzędu m.st. Warszawy, a także Miejskich Zakładów Autobusowych oraz Stowarzyszenia NGV Polska, Biura Planowania Rozwoju Warszawy.
W trakcie VIII Seminarium zostały przedstawione  prezentacje:

  • Proekologiczne rozwiązania w pojazdach i infrastrukturze Tramwajów Warszawskich (Wojciech Pęsik, Tramwaje Warszawskie,
  • Planowane działania MZA w zakresie ekologii (Janusz Bosakirski, Miejskie Zakłady Autobusowe),
  • Ekologia w warszawskich systemach transportu publicznego – wybrane przykłady (Agnieszka Dąbrowa, Marcin Wapniarski, Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy),
  • Skutki wprowadzania akcyzy dla CNG (Robert Zajkowski NGV Polska),
  • Rezultaty projektu GUTS (Jacek Malasek IBDiM).

Seminarium zakończyła dyskusja, która nawiązywała do wygłoszonych referatów. Moderatorem VIII Seminarium RSP był Leszek Kornalewski, IBDiM.

(Źródło: IBDIM)