Cała treść

Program Horyzont 2020: współpraca nauki i biznesu na rzecz konkurencyjności

‘’Horyzont 2020 wprowadza nowe podejście do finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020’’ – powiedziała wiceminister gospodarki Grażyna Henclewska podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego. Debata na temat komercjalizacji badań naukowych i wsparcia działalności badawczo-rozwojowej odbyła się 15 maja 2013 r. w Katowicach.
Wiceminister Henclewska zaznaczyła, że w programie Horyzont 2020 główny nacisk położono na rozróżnienie kwestii wspierania badań oraz ich wdrożenia. ‘’Aby podnieść konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, potrzebujemy też większych nakładów na komercjalizację wyników badań’’ – powiedziała. Wśród priorytetowych technologii dla rozwoju UE wymieniła nanotechnologię i biotechnologię oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.
Przypomniała również, że szczególną rolę w procesie komercjalizacji badań program Horyzont 20202 przypisuje małym i średnim przedsiębiorstwom. ‘’Dlatego przewidziano w nim nowe instrumenty finansowe dla sektora MSP, które pozwolą zwiększyć potencjał firm zaangażowanych w prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej’’ – powiedziała. ‘’Instrumentem, wspierającym firmy w tym działaniu są dotacje, kredyty i gwarancje, a także wsparcie poprzez rozwój rynku private equity/venture capital’’ – wyjaśniła.
Zdaniem wiceminister Henclewskiej pomocne dla działań proinnowacyjnych powinno być także dostosowanie otoczenia prawnego do potrzeb firm, a także wsparcie finansowe udzielane w całym cyklu powstawania produktu, od fazy badawczej do wejścia na rynek. ‘’Program Horyzont 2020 koncentruje się także na wzmocnieniu kompetencji przedsiębiorców w obszarze zarządzania strategicznego i dostosowaniu edukacji do potrzeb innowacyjnej gospodarki’’ – dodała.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)