Cała treść

Europolis – Inteligentne miasta przyszłości – relacja z konferencji.

Dnia 10 maja br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja Europolis ‘’Inteligentne miasta przyszłości’’. Spotkanie było częścią XX Polskich Spotkań Europejskich organizowanych przez Fundację Schumana oraz miasto stołeczne Warszawę. Konferencja poświęcona była koncepcji smart cities, czyli współpracy przedstawicieli przemysłu wysokiej technologii, władz miasta i obywateli na rzecz zarządzania wspólną przestrzenią.
Spotkanie otworzyła Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent miasta stołecznego Warszawy, oraz Anna Radwan – Prezes Fundacji Schumana.
‘’Wsparcie miast wpisane zostało jako jeden z najważniejszych celów dokumentów przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego: Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 i Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. To solidna podstawa do prowadzenia przez państwo działań ukierunkowanych terytorialnie’’ – mówił podczas konferencji Paweł Orłowski.
‘’Musimy pamiętać, że w centrum działania współczesnego miasta jest mieszkaniec’’ – podkreślał minister Michał Boni.
W ramach konferencji odbyła się debata ‘’Inteligentne miasta przyszłości – jak być jednocześnie smart, sustainable i inclusive (Europa 2020)?”, podczas której omówiono kwestie funkcjonalne dotyczące rozwoju miast  z punktu wiedzenia władz miejskich oraz ekspertów do spraw planowania. Przedyskutowano również zagadnienia technologiczne: wyzwania transportowe, energetyczne i teleinformatyczne. Moderatorem dyskusji była Małgorzata Bonikowska, która zachęcała wszystkich uczestników konferencji do aktywnego udziału w dyskusji.
Wśród gości konferencji znaleźli się  m.in.: Tadeusz Mazowiecki (współzałożyciel Fundacji Schumana) Guido Beermann (Sekretarz Stanu w Senackim Urzędzie do spraw Gospodarki, Technologii i Badań Naukowych landu Berlin), Dominika Bettman (Prezes ds. Finansowych Siemens), Michał Boni (Minister Administracji i Cyfryzacji), Salvatore Caschetto  (Mediolan, Departament Urzędu Miasta ds. Rozwoju Ekonomicznego, Innowacji, Wyższych Uczelni i Smart City), Hanna Gronkiewicz – Waltz (Prezydent m.st. Warszawy), Veronika Haunold (Wiedeń, Dyrektor Generalna TINA Vienna), Krzysztof Kozłowski (Dyrektor Orange Labs), Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy),Thomas Quero (Nantes, Urząd Miasta, Specjalista ds. ochrony środowiska), Gert Roehrborn (koordynator projektu CITICOM w Polsce, Fundacja Schumana)/
Partnerami konferencji byli Siemens, Orange i PKN Orlen. Współorganizatorem konferencji była Fundacja Konrada Adenauera.
Partnerzy Merytoryczni konferencji to Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ośrodek THINKTANK. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Przegląd-ITS.
11 maja br. w centrum Warszawy odbyła się Parada Schumana, której celem jest propagowanie idei inteligentnego miasta wśród szerszej publiczności. Poniżej przedstawiamy fotorelację z konferencji.