Cała treść

BGK podpisał umowę na finansowanie inwestycji PKM

Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał wczoraj (22 maja 2013 r.) umowę w ramach programu Inwestycje Polskie. Przedmiotem umowy jest organizacja i gwarantowanie programu emisji obligacji w kwocie 170 mln zł na rzecz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Środki przeznaczone będą na sfinansowanie budowy linii kolejowej łączącej Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum Gdańska.
Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) to największe i jedno z najważniejszych przedsięwzięć komunikacyjnych realizowanych na terenie województwa pomorskiego, którego celem jest usprawnienie transportu kolejowego w całym regionie. BGK pełni w tym przedsięwzięciu rolę m.in. Agenta Emisji, Gwaranta, Agenta ds. Zabezpieczeń i Depozytariusza.
Łączna wartość netto projektu to 940 mln zł, z czego 550 mln zł zostanie sfinansowane środkami z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, a pozostałą kwotę dostarczy BGK, poprzez program emisji obligacji oraz sponsor Projektu, województwo pomorskie. Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w podziale na dwie transze: inwestycyjną i obrotową. Łączny czas trwania programu emisji wyniesie 14 lat. Kluczowym dokumentem, który zapewnia powodzenie transakcji, jest umowa wsparcia zawarta z województwem pomorskim. Województwo pomorskie, jako właściciel PKM oraz pomysłodawca całego przedsięwzięcia związanego z budową pierwszej od ponad trzydziestu lat linii kolejowej w Polsce, zapewni spółce środki, które wspólnie ze środkami z obligacji oraz dotacji unijnej pozwolą na bezpieczną realizację projektu.
W ramach projektu „Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I – rewitalizacja „Kolei Kokoszkowskiej” wybudowana zostanie linia kolejowa o długości 17 km łącząca m.in. Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy z centrum Gdańska. Dodatkowo Gdańsk po 70 latach odzyska bezpośrednie połączenie kolejowe z Kartuzami i Kościerzyną, zniszczone w wyniku II wojny światowej.
Pierwsze prace związane z budową PKM rozpoczną się już w maju br. i potrwają do połowy 2015 r.

(Źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa) 

(Źródło: Youtube.pl)