Cała treść

IT dla Transportu Szynowego

W dniach 12 – 14 czerwca 2013 r. w Jachrance odbędzie III Ogólnopolska Konferencja Informatyczna „IT dla transportu szynowego”. Organizatorami tego wydarzenia są PKP Informatyka oraz wydawca „Kuriera Kolejowego” KOW media&marketing.
Podczas spotkania w hotelu Windsor zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania informatyczne, stosowane w Polsce i na świecie.
Program konferencji obejmuje zagadnienia z zakresu asset management – efektywnego zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (systemy magazynowe, wspierające utrzymanie taboru i działania logistyczne), systemów sprzedaży i jej wsparcia (m.in. smart card, integracja kanałów sprzedaży, wspólny bilet a wspólny nośnik) oraz zarządzania procesami transportowymi (m.in. Inteligentne Systemy Transportowe, zaintegrowane zarządzanie przesyłkami towarowymi czy zintegrowane systemy informacji pasażerskiej).
Konferencja „IT dla transportu szynowego” to jedyne, ogólnopolskie wydarzenie, będące forum wymiany poglądów między branżą IT, a menadżerami firm funkcjonujących na rynku TSL.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji można przesyłać do 7 czerwca.

(Źródło: PKP Informatyka)