Cała treść

I Kongres Klastrów Polskich w Sejmie RP

Jakie perspektywy mają przed sobą klastry w Polsce – czy możliwe jest zwiększenie tempa ich rozwoju? Wokół m.in. tego tematu toczą się dyskusje uczestników Kongresu Klastrów Polskich, który rozpoczął się dzisiaj w Warszawie.
Dostrzegając rosnące zainteresowanie kwestią klasteringu oraz coraz większą akceptację tej idei przez przedsiębiorców dzisiaj w Sejmie RP pod hasłem „Klastry potencjałem rozwoju polskiej gospodarki” odbywa się Kongres Klastrów Polskich – pierwsze tego typu wydarzenie, być może nawet przełomowe dla polskiej polityki klastrowej. Głównym celem konferencji jest przybliżenie idei klasteringu, a także pokazanie korzyści, jakie dzięki współpracy w ramach klastra zyskują zrzeszające w nich firmy. W konferencji udział biorą przedsiębiorcy zrzeszeni w klastrach, przedstawiciele świata polityki, władze samorządowe oraz eksperci i koordynatorzy klastrów z całej Polski.

(Źródło: Uniwersytet Śląski)