Cała treść

Ponad 700 km nowych dróg ekspresowych w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015

Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się przygotowaną z inicjatywy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka zmianą do obecnie realizowanego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015. Przyjęcie proponowanej zmiany oznaczać będzie możliwość ogłoszenia już w 2013 roku około 50 postępowań przetargowych na drogi ekspresowe o długości ponad 700 km i wartości przekraczającej 30 mld złotych.
Przedstawiana na dzisiejszej Radzie Ministrów nowelizacja stanowi pierwszy krok do opracowania kompleksowego programu drogowego na przyszłą perspektywę. Ta inicjatywa pozwoli zachować ciągłość realizacji inwestycji drogowych, płynne przejście z obecnej do przyszłej perspektywy. W związku z nową perspektywą finansową 2014-2020 planowana jest kontynuacja realizacji inwestycji drogowych na drogach szybkiego ruchu, których celem będzie budowa spójnej sieci drogowej w Polsce.
Decyzja o uzupełnieniu obecnego programu drogowego o nowy załącznik – załącznik nr 5, w którym wskazana została lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, oznaczać będzie możliwość ogłaszania przetargów na odcinki dróg ekspresowych już w bieżącym roku.
Oznacza to, że Rada Ministrów decydować będzie o przyznaniu ponad 30 mld zł na realizację dużych zadań drogowych. Dzięki tym środkom możliwe będzie zbudowanie ponad 700 km nowych dróg ekspresowych, kontynuowana będzie realizacja takich tras jak S3, S5, S7, S8 czy S17.
Proponowane w załączniku nr 5 inwestycje stanowią jedynie wycinek tych planowanych do realizacji w latach 2014-2020, cały program znajduje się w przygotowaniu.
Załącznik nr 5 został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów w ubiegłym tygodniu, zawiera on około 50 projektów przetargowych dla dróg ekspresowych. Minister Sławomir Nowak na dzisiejszej Radzie Ministrów wnioskować będzie dodatkowo o zamieszczenie w załączniku numer 5 odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień – Rabka.

(Źródło: MTBiGM)