Cała treść

Trans Poland 2013 – targowy gigant w Polsce

Targi Trans Russia 2013 (Źródło: Lentewenc)

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie – Trans Poland 2013, to  jedna z imprez, którymi ITE Group, międzynarodowy gigant targowy, rozpoczyna działalność w Polsce.
Swoją pozycję niekwestionowanego lidera, szczególnie na rynkach wschodnich, ITE zawdzięcza serii imprez targowych, które na początku lat 90. zostały zorganizowane w Rosji i WNP. Kraje z tej części Europy i Azji po dynamicznych zmianach politycznych potrzebowały nowych wzorców w obszarach gospodarki wolnorynkowej. ITE Group z ofertą organizacji targów branżowych, które od początku konsekwentnie mają formułę business-to-business, doskonale wpisywały się w te zapotrzebowania.
Sukces, który ITE Group odniosła na rynkach wschodzących był tak spektakularny, że już w 1998 r. firma była notowana i jest do dziś na londyńskiej giełdzie papierów wartościowych.
Obecnie ITE Group ma 28 biur w 15 krajach i zatrudnia ponad 1000 pracowników, którzy każdego roku

Targi Trans Russia 2013 (Źródło: Lentewenc)

przygotowują około 250 imprez targowych.
Najmłodsze dziecko targowego giganta to firma Lentewenc, która jest polską spółką-córką ITE Group. Swoje imprezy będzie organizowała w najnowocześniejszym centrum wystawienniczym stolicy – EXPO XXI.
Trans Poland 2013 (odbędą się w dniach 26-28 listopada) to jedne z targów, którymi ITE Group/Lentewenc rozpoczyna u nas działalność.
‘’Targi Trans Poland 2013, organizowane są na wzór moskiewskich Trans Russia, które  zaliczane są do najważniejszych w Europie’’ – mówi Paweł Konowałek, projekt manager Trans Poland. Manager podkreśla, że targi odbędą się w ważnym dla branży czasie. ‘’Od kilku lat na polskim rynku obserwujemy zdecydowany wzrost wolumenu przewozów intermodalnych w ogólnym transporcie ładunków’’ – wskazuje Konowałek. ‘’Dodając do tego, że do transportu intermodalnego dużą wagę przykłada się również w Unii  Europejskiej, nie ma  wątpliwości, że ten segment transportu ma przed sobą ogromne perspektywy rozwoju’’.

Targi Trans Russia 2013 (Źródło: Lentewenc)

‘’Ze względu na oparcie tematyki targów o transport intermodalny, obserwujemy  duże zainteresowanie całej branży: sektora drogowego, kolejowego,  portów i terminali przeładunkowych, a także powierzchni magazynowych. Ten ostatni aspekt sprawia , że organizujemy, pierwszą w Polsce i tej części Europy, platformę biznesową, zrzeszającą przedstawicieli wszystkich segmentów branży.
W ramach targów, zainicjowana zostanie dyskusja poświęcona przyszłości transportu intermodalnego w naszym regionie a także zostanie podjęta próba nakreślenia możliwości kooperacji pomiędzy różnymi segmentami transportu w tym zakresie’’.
‘’Targi odbędą się w Warszawie, bo wszystkie spółki wchodzące w skład ITE Group, konsekwentnie trzymają się zasady, że ich imprezy odbywają się w najważniejszych, najbardziej prestiżowych ośrodkach w danym kraju’’ – mówi Paweł Konowałek. ‘’A Warszawa to przecież centrum polskiego i zagranicznego biznesu w Polsce, a przede wszystkim miejsce, gdzie przecinają się szlaki handlowe łączące Europę Zachodnią i Azję oraz akweny Morza Bałtyckiego i Adriatyku’’.
Wśród wystawców Trans Poland 2013 znajdą się: firmy działające w oparciu o zagadnienie transportu

Targi Trans Russia 2013 (Źródło: Lentewenc)

intermodalnego; firmy transportowe, spedycyjne (kolejowe, drogowe, , morskie); producenci taboru transportowego; wytwórcy części i podzespołów w różnych sektorach transportu; producenci systemów transportu wewnętrznego i wyposażenia magazynów; producenci rozwiązań z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem.
‘’Chciałbym dodać, że targi będą miały międzynarodowy charakter nie tylko z nazwy’’– mówi manager Trans Poland 2013. ‘’Jest to możliwe dzięki naszej współpracy z biurami ITE Group w Rosji, Unii Europejskiej oraz Chinach i Turcji. Ponad połowa wystawców i odwiedzających, którzy już potwierdzili udział w targach, pochodzi z zagranicy’’.

 

 

(Źródło:  Lentewenc)