Cała treść

Zielone światło dla legnickich kierowców

Bardzo dobre wiadomości dla Legnicy i jej mieszkańców nadeszły pod koniec ubiegłego roku z Warszawy. Centrum Unijnych Projektów Transportowych, działające przy Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przyznało ogromne dofinansowanie projektowi „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnicy”. Całkowity koszt projektu wynosi prawie 21,3 ml zł. Dotacja pozyskana z Unii Europejskiej stanowi do 85 proc., czyli ponad 18 mln zł. Pozostałe wydatki zostaną pokryte z budżetu miasta.
Ta na wskroś nowoczesna inwestycja rozpoczyna się w 2013 roku i potrwa do 2015. System pozwoli na automatyczną analizę oraz regulację ruchu pojazdów w mieście. Detektory ruchu wraz z monitoringiem na 43 strategicznych skrzyżowaniach za pomocą sieci światłowodowych i radiowych informować będą centrum o wszelkich zdarzeniach drogowych. To centrum określać będzie natychmiastowe zastosowanie optymalnych rozwiązań. Bramy nad skrzyżowaniami zaopatrzone zostaną w wizualne elektroniczne systemy informacji dla kierowców. Będą również podsystemy realizujące priorytety dla transportu publicznego i pojazdów specjalnych. Na wybranych przystankach autobusowych pojawią się elektroniczne tablice informacyjne dla oczekujących pasażerów. To tylko niektóre z elementów i funkcji, jakie wypełniać będzie system zdecydowanie podnoszący bezpieczeństwo oraz płynność ruchu drogowego w naszym mieście.
Legnicki projekt spotkał się z uznaniem Forum Innowacji Transportowych w Krakowie, które wyróżniło go „Nagrodą Innowacyjności w Transporcie 2012”.

(Źródło: Urząd Miasta Legnica)