Cała treść

eCall: automatyczny system wzywania pomocy w razie wypadków drogowych obowiązkowy w samochodach od 2015 r.

Aby złagodzić skutki poważnych wypadków samochodowych w całej UE, Komisja Europejska przyjęła dzisiaj dwa wnioski, dzięki którym od października 2015 r. samochody będą automatycznie łączyć się ze służbami ratowniczymi w przypadku poważnego wypadku drogowego. System eCall automatycznie wybiera 112 − wspólny europejski numer alarmowy — w razie poważnego wypadku. System powiadamia służby ratownicze o lokalizacji pojazdu, nawet jeśli kierowca jest nieprzytomny lub nie jest w stanie zadzwonić po pomoc. Szacuje się, że rocznie system ten może uratować życie nawet 2500 ludzi (MEMO/13/547).
Na mocy zaproponowanych przepisów od października 2015 r. wszystkie nowe modele samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych będą wyposażone w system eCall, a w punktach przyjmowania zgłoszeń o wypadkach dostępna będzie infrastruktura niezbędna do właściwej obsługi zgłoszeń eCall, co zapewni kompatybilność, interoperacyjność i ciągłość usługi eCall w całej UE.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, który odpowiada za transport, powiedział: „Przedstawione dzisiaj wnioski stanowią ważny etap procesu zwiększania bezpieczeństwa na drogach w UE. W ubiegłym roku na drogach w UE zginęło 28 000 osób, a 1,5 mln zostało rannych. Aby uratować ofiary wypadków, liczy się każda minuta. Technologia eCall ma ogromne możliwości pod względem ratowania życia ofiarom wypadków, ponieważ znacznie skraca czas interwencji służb ratowniczych w całej UE.”
Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: „Wdrożenie interoperacyjnego systemu eCall w całej Europie jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa na drogach. Obywatele UE mogą mieć pewność, że dzięki temu ratującemu życie systemowi zmniejszy się liczba ofiar śmiertelnych i rannych w wypadkach drogowych. Jest to również ważny krok naprzód, dzięki któremu nasze samochody będą bardziej inteligentne i zwiększą naszą konkurencyjność.”
Neelie Kroes, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za agendę cyfrową, powiedziała: „Wprowadzenie usługi eCall na terenie całej UE to duży krok naprzód w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego. W razie wypadku lepiej jest uzyskać automatyczne połączenie ze służbami ratowniczymi niż być zdanym na samego siebie. W takich sytuacjach widzimy prawdziwą wartość technologii informacyjno-komunikacyjnych”.
Korzyści wynikające z wprowadzenia systemu eCall
Dane otrzymywane przez system eCall umożliwią służbom ratowniczym szybsze udzielanie pomocy kierowcom i pasażerom pojazdów, a co za tym idzie, zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i szybsze zajęcie się rannymi. Szacuje się, że system eCall może skrócić czas reakcji służb ratowniczych o 40 % na obszarach miejskich i o 50 % na obszarach wiejskich, ratując w ten sposób życie nawet 2500 osób rocznie.
Oprócz zwiększenia bezpieczeństwa drogowego system eCall będzie miał również znaczący wpływ na zmniejszenie zagęszczenia ruchu powodowanego przez wypadki drogowe i ograniczy liczbę wypadków wtórnych, których przyczyną jest brak zabezpieczeń miejsc wypadków. Korzyści odniesie również przemysł, a zwłaszcza liczne przedsiębiorstwa, które będą dostarczać technologie, komponenty i usługi wykorzystywane w ramach systemu eCall, w tym systemy pokładowe, usługi z zakresu bezprzewodowej transmisji danych i systemy punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach. Ponadto oczekuje się, że urządzenia pokładowe zainstalowane w pojazdach na potrzeby systemu eCall można będzie wykorzystać w celu uruchomienia dodatkowych usług o wartości dodanej (np. usług umożliwiających odszukiwanie skradzionych samochodów).
Jak działa system eCall
System eCall uruchamia się w sposób automatyczny, niezwłocznie po zarejestrowaniu poważnego zderzenia przez czujniki zamontowane w pojeździe. Po jego włączeniu system wybiera europejski numer alarmowy 112, nawiązuje połączenie telefoniczne z odpowiednim punktem przyjmowania zgłoszeń o wypadkach oraz przekazuje służbom ratowniczym informacje dotyczące wypadku, w tym momentu zdarzenia, dokładnej lokalizacji rozbitego pojazdu, a także kierunku podróży (co ma szczególne znaczenie na autostradach oraz w tunelach). Połączenie eCall może być również aktywowane ręcznie poprzez naciśnięcie przycisku w samochodzie, na przykład przez świadka poważnego wypadku.
Wnioski dotyczące przepisów prawnych mających na celu obowiązkowe wprowadzenie systemu eCall
Komisja przedstawiła dwa akty prawne, które mają pomóc w stworzeniu i wdrożeniu systemu:

  • rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall (zmieniające powiązaną dyrektywę 2007/46/WE) — zapewniające przystosowanie pojazdów do systemu eCall;
  • decyzję w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE — zapewniającą przystosowanie infrastruktury publicznej do systemu eCall.

Przedstawienie tych wniosków przez Komisję stanowi ostatni z trzech etapów procesu legislacyjnego mającego na celu obowiązkowe wprowadzenie systemu eCall w całej UE (zob. IP/11/1010 i rozporządzenie delegowane nr 305/2013). Komisja wezwała uprzednio do dobrowolnego wprowadzenia systemu eCall w całej Europie do 2009 r. (IP/09/1245), lecz proces ten następował bardzo powoli.
Dalsze działania
Po przyjęciu przedstawionych dzisiaj wniosków przez Radę i Parlament, Komisja podejmie działania mające na celu zapewnienie w pełni operacyjnego systemu eCall w całej UE (jak również w Islandii, Norwegii i Szwajcarii) do roku 2015.

  • Wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall;
  • Wniosek dotyczący decyzji w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE;
  • Więcej informacji na temat systemu eCall.

 

(Źródło: KE)