Cała treść

Rail Baltica – transeuropejska linia kolejowa

14 czerwca 2013 r. w Berlinie odbyła się konferencja Rail Baltic Corridor – Partnership for Growth. Głównym celem projektu Rail Balitca jest poprawa konkurencyjności wschodnich regionów leżących wzdłuż Morza Bałtyckiego, poprzez stworzenie lepszych połączeń komunikacyjnych z resztą Europy.
‘’Polska uczestniczy w tej inicjatywie od samego początku, widząc ogromny potencjał rozwojowy tkwiący we wspólnym wysiłku partnerów w regionie Morza Bałtyckiego’’ – mówił Marcin Kubiak wiceszef resortu rozwoju regionalnego. Projekt jest spójny ze strategicznymi dokumentami UE, takimi jak Strategia Morza Bałtyckiego i Strategia Europa 2020.
Rail Baltica to linia kolejowa będąca, wraz z połączeniem drogowym Via Baltica, elementem transeuropejskiego korytarza transportowego, łącząca Warszawę, Kowno, Rygę, Tallinn i Helsinki.
Planowana Rail Baltica w Polsce to 341 km trasy kolejowej, z czego 172 km linii dwutorowej i 169 km linii kolejowej jednotorowej. Pociągi będą mogły jeździć tą trasą z prędkością 160 km/h.
‘’Przewidujemy szeroką gamę projektów służących poprawie jakości naszego systemu transportowego, szczególnie poprzez rozwój transportu kolejowego jako istotnej alternatywy dla transportu drogowego i lotniczego’’ – podkreślał Kubiak.
Obecnie w korytarzu E-75 „Rail Baltica” realizowane są prace w ramach projektu finansowanego z Programu Infrastruktura i Środowisko pn. „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”. Wartość dofinansowania z UE wynosi 1 mld zł. W następnej perspektywie 2014-2020, planowana jest modernizacja linii E 75 na odcinku Sadowne – Białystok oraz na odcinku Białystok – Suwałki (granica państwa).

 (Źródło: MRR)