Cała treść

Trans Poland 2013 – więcej niż zwykłe targi

(Źródło: Lentewenc)

Międzynarodowi wystawcy i kontarhenci, prelekcje i panele dyskusyjne dotyczące najważniejszych tematów dla branży transportowej – to Targi Trans Poland 2013. Już pierwszego dnia imprezy odbędzie szkolenie nt. „Zmian w procedurach celnych i regulacjach przewozowych w transporcie drogowym“.


‘‘Targi Trans Poland 2013, organizowane są na wzór moskiewskich Trans Russia, które zaliczane są do najważniejszych w Europie‘‘ – mówi Paweł Konowałek, projekt manager Trans Poland.
Impreza, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, jest organizowana przez firmę Lentewenc, polską spółkę-córkę ITE Group, międzynarodowego giganta targowego.
W czasie Trans Poland 2013 zostaną podjęte ważne dla branży dyskusje. 26 listopada, podczas pierwszego dnia targów odbędzie się szkolenie i panel dyskusyjny organizowany przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce oraz Służbę Celną. Jego temat to „Zmiany w procedurach celnych i regulacjach przewozowych w transporcie drogowym”.
Dyskusję moderować będą: prof. dr hab. Zdzisław Kordel, Uniwersytet Gdański; prof. Bogusław Liberadzki, ekonomista, były minister transportu, poseł Parlamentu Europejskiego; prof. dr hab. Wojciech Paprocki, SGH w Warszawie.
Głos w dyskusji zabiorą m.in. prof. Magdalena Osińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr. Jerzy Waśkiewicz, Inteligentne Systemy Transportowe Warszawa; Marek Eron, Prezes Zarządu firmy Erontrans; Wojciech Sienicki, dyr. Zarządzający w Kuhn&Nagel Marek Tarczyński, przewodniczący rady PISIL; Jan Buczek, Prezes ZMPD; prof. Wojciech Paprocki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Swój udział zapowiedzieli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Służby Celnej, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwa Gospodarki, Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego oraz posłowie komisji infrastruktury Sejmu RP.
‘‘Poprzez dobór prelegentów, którzy wywodzą się z najważniejszych instytucji związanych z szeroko rozumianym transportem, chcemy zapewnić uczestnikom targów poszerzenie wiedzy w obszarach istotnych dla ich działalności‘‘ – mówi Konowałek.
Manager podkreśla, że targi targi odbędą się w ważnym dla branży czasie. ‘‘Od kilku lat na polskim rynku obserwujemy zdecydowany wzrost wolumenu przewozów intermodalnych w ogólnym transporcie ładunków‘‘ – wskazuje manager. ‘‘Dodając do tego, że do transportu intermodalnego dużą wagę przykłada się również w Unii Europejskiej, nie ma wątpliwości, że ten segment transportu ma przed sobą ogromne perspektywy rozwoju. Właśnie ze względu na oparcie tematyki targów o transport intermodalny, obserwujemy duże zainteresowanie całej branży: sektora drogowego, kolejowego, portów i terminali przeładunkowych, a także powierzchni magazynowych. Ten ostatni aspekt sprawia , że organizujemy, pierwszą w Polsce i tej części Europy, platformę biznesową, zrzeszającą przedstawicieli wszystkich segmentów branży.‘‘
Trans Poland 2013, tak jak wszyskie imprezy organizowane przez spółki wchodzące w skład ITE Group, będą miały charakter business-to-bussiness. Wśród wystawców Trans Poland 2013 znajdą się: firmy działające w oparciu o zagadnienie transportu intermodalnego; firmy transportowe, spedycyjne (kolejowe, drogowe, morskie); producenci taboru transportowego; wytwórcy części i podzespołów w różnych sektorach transportu; producenci systemów transportu wewnętrznego i wyposażenia magazynów; producenci rozwiązań z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem.

(Źródło: Lentewenc)