Cała treść

Inteligentny transport w Rzeszowie zbudują Hiszpanie

W dniu 14 czerwca br. Gmina Miasto Rzeszów podpisała umowę z hiszpańską firmą Aeronaval de Construcciones e Instalaciones (ACISA),  która zajmie się zaprojektowaniem i budową Rzeszowskiego Inteligentnego Systemu Transportowego. Wykonawca kontraktu, który w przetargu złożył najkorzystniejszą ofertę zrealizuje go za kwotę 87 394 403,31 zł.
W ramach kontraktu zostanie zaprojektowany i wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (między innymi: System Obszarowego Zarządzania Ruchem z priorytetowaniem transportu publicznego, System Zarządzania Transportem Publicznym, E-bilet, E-info) oraz dedykowana mu i oparta na technologii radiowej Platforma Teleinformatyczna. Zostanie przebudowanych także kilkanaście skrzyżowań, a na głównych ciągach komunikacyjnych zostaną wyznaczone bus-pasy. Kontrakt powinien zostać zrealizowany do końca czerwca 2014 roku i  jest dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

(Źródło: Urząd Miasta Rzeszowa)