Cała treść

Jest decyzja Komisji Europejskiej dla południowej obwodnicy Gdańska

18 czerwca 2013 roku Bruksela wydała decyzję dla dużego projektu pn. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) – Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska). Zgodnie z przepisami wspólnotowymi indywidualną zgodę Komisji Europejskiej musi otrzymać każdy projekt, którego wartość całkowita przekracza 50 mln euro. Gdańska inwestycja będzie kosztować blisko 1,431 mld zł, z czego unijne wsparcie w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko wyniesie ponad 1,055 mld zł.
Obwodnica Południowa stanowi połączenie Obwodnicy Trójmiasta (drogi S6) oraz Autostrady A-1 z drogą krajową nr 7 oraz Trasą Sucharskiego, która jest dojazdem do Portu Morskiego w Gdańsku. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Gminy Pruszcz Gdański, Kolbudy i Cedry Wielkie oraz na terenie miasta Gdańska w województwie pomorskim.
W ramach przedsięwzięcia Południowej Obwodnicy Miasta Gdańsk powstanie:

  • 17,9 km drogi ekspresowej;
  • estakada o długości 2,778 km;
  • 5 węzłów dwupoziomowych (Straszyn, Lipce, Olszynka, Przejazdowo, Koszwały).

Realizacja projektu pozwoli na wyeliminowanie znacznej części ciężkiego ruchu tranzytowego z centrum miasta Gdańska oraz istotne skrócenie czasu podróży przez miasto w relacji wschód – zachód. Inwestycja przyczyni się również do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz do redukcji negatywnego wpływu na środowisko.
Projekt uzyskał wsparcie ze środków unijnych w ramach Priorytetu VI.1. Rozwój sieci drogowej TEN-T, Programu Infrastruktura i Środowisko.

(Źródło: MRR)