Cała treść

W Legionowie powstanie Centrum Komunikacyjne

Już za półtora roku mieszkańcy Legionowa oraz okolicznych gmin będą mogli korzystać z nowoczesnego Centrum Komunikacyjnego. Jego powstanie jest możliwe dzięki ok. 36,8 mln zł ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
‘’Projekt jest bardzo dobrze oceniany zarówno przez stronę polską, jak i szwajcarską. Prowadzone w jego ramach działania przyczynią się m.in. do redukcji emisji spalin, poprawy standardu obsługi pasażerów’’ – mówił podczas uroczystości rozpoczęcia prac wiceminister rozwoju regionalnego Marcin Kubiak. Nowy obiekt będzie łączył w sobie cechy dworca kolejowego i autobusowego. Zostanie stworzona także zajezdnia autobusowa, parkingi oraz droga łącząca okoliczne osiedla mieszkaniowe z Centrum.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • budowę obiektu dworca wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym peronów dla autobusów oraz parkingu dla samochodów osobowych,
  • budowę garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych,
  • budowę połączenia drogowego – drogi stanowiącej dojazd do planowanego centrum.

Planowane rezultaty:

  • poprawa jakości i funkcjonalności transportu publicznego poprzez integrację systemów i lepsze dopasowanie usług komunikacyjnych do potrzeb pasażerów na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy,
  • zwiększenie liczby użytkowników komunikacji zbiorowej jako alternatywy dla komunikacji indywidualnej w aglomeracji i formy transportu przyjaznej środowisku,
  • poprawa jakości i standardu obsługi podróżnych,
  • poprawa efektywności organizacji i skrócenie czasu podróży.

Całkowita wartość przedsięwzięcia „Centrum Komunikacyjne w Legionowie” to ponad 37 mln zł. Dofinansowanie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy wynosi ok. 36,8 mln zł. Powstanie ono na przecięciu międzynarodowej trasy kolejowej E65 sieci TEN-T (Warszawa-Gdynia) oraz drogi kolejowej 61 prowadzącej do wschodniej granicy Polski.

(Źródło: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urząd Miasta Legionowo)