Cała treść

TORINO SOFTWARE AND SYSTEMS MEETING (TOSM 2013)

W dniach 26 – 27 września br. w Turynie odbędzie się TORINO SOFTWARE AND SYSTEMS MEETING (TOSM 2013), którego organizatorami są: Izba Handlowa w Turynie, Piemoncka Agencja ds. Inwestycji, Eksportu i Turystyki oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Do udziału w spotkaniu zaproszone są polskie firmy zainteresowane wykorzystaniem systemów ICT (Information Communication Technologies) dla inteligentnej mobilności, logistyki.
TOSM 2013 to spotkania B2B z firmami piemonckimi oferującymi innowacyjne rozwiązania i aplikacje informatyczne w dziedzinach inteligentnych systemów transportu i logistyki: ITS Solutions.
W spotkaniach B2B biorą udział przedsiębiorcy – producenci innowacyjnych rozwiązań informatycznych  z regionu Piemontu oraz ich użytkownicy.
Torino Software and Systems Meeting TOSM 2013 to giełda spotkań zagranicznych firm i instytucji z przedsiębiorcami z Piemontu, prezentacja najnowszych rozwiązań teleinformatycznych w zakresie inteligentnej mobilności, zautomatyzowanych systemów transportu, zintegrowanych rozwiązań, które dotyczą różnych aspektów i potrzeb systemów transportowych, w tym: transportu ludzi i towarów. (Systemy planowania podróży, transport intermodalny, mobilne systemy płatności/systemy rezerwacji, technologie CartoCar (C2C), Car-to-Infrastructure (C2I), serwisy informacyjne oraz informacje o ruchu drogowym, usługi dla logistyki miejskiej, rozwiązania automatycznej identyfikacji i systemy LPS / RTLS dla logistyki).
Dla każdej firmy zagranicznej biorącej udział w TOSM 2013 będzie stworzony indywidualny harmonogram spotkań B2B, na podstawie wybranych przez nią wcześniej partnerów do rozmów. Oprócz spotkań biznesowych program przewiduje wizyty w wybranych firmach piemonckich oraz  prezentacje uczestników podczas seminariów, warsztatów.
Wydarzenie jest adresowane do firm i instytucji, organizacji branżowych zainteresowanych włoskimi produktami, technologiami, rozwiązaniami informatycznymi, tj. kluczowych graczy na rynku polskim, tzw. „buyers”, decydujących o zakupach, głównych wykonawców, integratorów systemów oraz urzędów miast, instytucji publicznych, organizacji, osób decyzyjnych i odpowiedzialnych za zamówienia publiczne
Company Profile zainteresowanych polskich firm i instytucji zostaną przesłane do Turynu. Następnie wybrana firma, instytucja otrzyma profile piemonckich firm, spośród których wybierze partnerów do rozmów indywidualnych.
Strona włoska pokrywa koszty pobytu polskiego uczestnika w Turynie, (1 przedstawiciela firmy), w tym zakwaterowanie i wyżywienie podczas trwania TOSM 2013, przejazdy lokalne, organizację spotkań B2B i seminarium, ewentualne wizyty w firmach, Uczestnik ponosi koszty podróży do/z Włoch, Turynu.
Informacje szczegółowe na temat TOSM oraz jego poprzednich edycji  dostępne na stronach: www.thinkupict.org; www.tosm.it
 
Kontakt
Elżbieta Wojtas

Biuro Współpracy z Zagranicą

tel. 22 630 97 52

e-mail: ewojtas@kig.pl

 

(Źródło: KIG)