Cała treść

V Konferencja Naukowa “Transport Problems”

W dniach 26-28 czerwca br. w Katowicach i Kielcach odbędzie się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Transport Problems”. Tegoroczną  Konferencję poprzedzi II Sympozjum Młodych Naukowców, pod tym samym tytułem, które odbędzie się Katowicach w dniach 24-25 czerwca 2013. Organizatorem Konferencji i Sympozjum jest Wydział Transportu Politechniki Śląskiej.
Konferencja objęta jest honorowym patronatem Prezydenta Miasta Katowice i Wojewody Śląskiego. Wydarzenie to  stanowi  doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń zarówno naukowców, jak i przedsiębiorców, w ramach szeroko rozumianej problematyki transportu. Wśród tematów poruszanych podczas tegorocznej konferencji znajdą się:

 • problematyka poszczególnych gałęzi transportu (transport drogowy, transport kolejowy, transport lotniczy, transport morski i wodny śródlądowy,
 • logistyka transportu,
 • logistyka obszarów miejskich,
 • transport przemysłowy (maszyny i urządzenia w transporcie przemysłowym),
 • organizacja i koordynacja procesów transportowych,
 • zintegrowane systemy transportu, centra logistyczne,
 • transport intermodalny i multimodalny,
 • komputerowe systemy wspomagania projektowania środków transportu,
 • diagnostyka środków transportu
 • aktywne i pasywne bezpieczeństwo pojazdów,
 • prognozowanie ruchu, badania ruchu,
 • wpływ regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zarządzanie transportem w aglomeracji,
 • modelowanie i symulacja systemów transportowych,
 • automatyzacja w transporcie bliskim i dalekim,
 • problemy ekologiczne w transporcie,
 • wpływ transportu na zdrowie człowieka,
 • edukacja i nauka w transporcie.

W ubiegłorocznej Konferencji „Transport Problems”  udział wzięło 219 autorów z 25 krajów, którzy zgłosili ponad 120 referatów naukowych. Dodatkowe informacje na temat Konferencji dostępne są tutaj.

(Żródło:  Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej)